Lokalizacja i wykrywanie wycieków wody

 

Zajmujemy się lokalizacją awarii podziemnych instalacji wodociągowych oraz wykrywaniem źródeł wycieków wody w budynkach.

Mając za sobą doświadczenie związane z diagnostyką blisko 2500 obiektów, jesteśmy w stanie podjąć się badania każdej instalacji niezależnie od charakteru wycieku wody.

Głównym polem specjalizacji firmy w zakresie wykrywania wycieków wody jest diagnostyka awarii na rozległych, podziemnych instalacjach przeciwpożarowych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w stosowaniu różnorodnych metod pomiarowych, realna skuteczność lokalizacji wycieków wody jest na poziomie około 95%.


Metodologia poszukiwania nieszczelności dobierana jest indywidualnie
w zależności od charakterystyki technicznej badanej instalacji, wielkości wycieku wody oraz od szczegółów związanych z przebiegiem instalacji w terenie.

 

Cennik lokalizacji wycieków

 
Lokalizacja wycieku w mieszkaniu/domu jednorodzinnym - od 450 zł netto (od 553 zł brutto)


Koszt takiego badania w najwiekszym stopniu zależy od zastosowanej metody pomiaru i rodzaju badanej instalacji.
Diagnostyka w najprostszym wariancie (typowo dla instalacji CWU lub CO) obejmuje pomiar termowizyjny oraz diagnostykę wilgotnościomierzem elektronicznym, 
natomiast w przypadku bardziej skomplikowanych przypadków może wymagać wykonania prób ciśnieniowych, pomiaru metodą gazu znacznikowego,
pomiaru elektroakustycznego, pomiaru endoskopem, kamerą kanalizacyjną lub zastosowania jeszcze innych urządzeń i narzędzi.

Koszt diagnostyki wewnątrz mieszkań/domów zazwyczaj zamyka się w kwocie 450-650 zł netto (553-800 zł brutto) .

Lokalizacja wycieków na przyłączach wodociągowych od 850 zł netto (1045 zł brutto).


Lokalizacja wycieków w obiektach przemysłowych, na instalacjach wodociągowych lub instalacjach przeciwpożarowych do indywidualnej wyceny w zależności od zakresu zlecenia.
 

Opinie klientów

Przykładowe realizacje związane z lokalizacją wycieków

07 kwiecień 2023

Zlecenie związane było z próbą detekcji małej nieszczelności na instalacji przeciwpożarowej. Mała skala wycieku w...

04 kwiecień 2023

Zlecenie obejmowało przeprowadzenie procesu lokalizacji uszkodzenia instalacji wodociagowej zasilającej kilka budynków...

03 kwiecień 2023

Przedmiotem diagnostyki było zlokalizowanie awarii instalacji przeciwpożarowej na terenie nowo budowanego centrum...

14 styczeń 2023

Przedmiotem diagnostyki była rozległa instalacja wodociągowa zasilająca duży zakład recyklingu. Instalacja była...

Wycieki wody z instalacji ciśnieniowych oraz grawitacyjnych stanowią coraz większy problem we współczesnych realiach.

Niezależnie od tego czy mówimy o awarii przemysłowej instalacji przeciwpożarowej, wycieku wody z instalacji wodociagowej czy też nieszczelności instalacji wodnej wewnątrz domu, wycieki wody potrafią wywołać bardzo duże szkody finansowe oraz utrudnienia logistyczne.

W przypadku niektórych instalacji (np. gaz, ciecze łatwopalne) wyciek może mieć katastrofalne skutki, jednakże nawet w przypadku najczęściej spotykanych wycieków wody, konsekwencje jego wystąpienia z reguły wiążą się z dużymi kosztami remontu lub dużymi kosztami straconej wody i opłat za domniemane odprowadzenie wody do kanalizacji.

Zmiany w technologii wykonawstwa instalacji wod-kan oraz budowy budynków spowodowały, że wycieki wody z instalacji są trudniejsze do zlokalizowania.

Ze względu na powszechne głębokie zagłębienie instalacji przemysłowych w gruncie oraz powszechne stosowanie grubych warstw stabilizacji gruntu oraz podbudowy, nawet wycieki o skali >100m3 wody na dobę potrafią przez wiele tygodni drenować do gruntu, nie wypływając na powierzchnię terenu.

Również w przypadku wewnętrznych instalacji w domach oraz mieszkaniach, powszechne zastosowanie styropianu pod warstwą wylewki powoduje, że woda wyciekająca z uszkodzonej instalacji może rozlewać się na bardzo dużej powierzchni (nierzadko kilkudziesięciu metrów kwadratowych), nie wykazując żadnego obszaru jednoznacznej koncentracji zawilgocenia. 

Wykrywanie wycieków wody jest procesem w którym kluczowe jest połączenie doświadczenia diagnosty, wykorzystania odpowiedniej techniki pomiarowej oraz zastosowania profesjonalnych urządzeń pomiarowych.

Sprawne przeprowadzenie procesu diagnostyki awarii pozwala w znacznym stopniu ograniczyć zakres strat dla inwestora.

W przypadku instalacji przemysłowych, szybka i precyzyjnie zrealizowana usługa poszukiwania wycieku wody pozwala zapewnić ciągłość działania lini produkcyjnych i zabezpieczenia przeciwpożarowego, natomiast w przypadku wycieku wody z instalacji wewnatrz budynków, szybkie zlokalizowanie miejsca awarii pozwala na ograniczenie zakresu zniszczeń wilgociowych, a od dokładności wykrycia miejsca wycieku wody zależy zakres wymaganych odkrywek związanych z naprawą poszukiwanego uszkodzenia.

 

Koszty poszukiwania wycieków wody.

Koszt związany z wykryciem miejsca nieszczelności zazwyczaj ma kilkuprocentowy udział w całym procesie likwidacji szkody związanej z wystąpieniem tego wycieku.

O ile w przypadku instalacji wodociagowych płytko położonych w gruncie zielonym, można w pierwszej kolejności zaryzykować odkopanie kluczowych, podejrzewanych elementów instalacji, o tyle w przypadku instalacji przemysłowych usługa wykrycia awarii jest znacznie tańsza aniżeli chaotyczne odkopywanie i odtwarzanie terenu w stabilizowanym gruncie i wykończonej/utwardzonej powierzchni terenu.

Podobnie w przypadku nowoczesnych budynków, dokładnie zlokalizowany wyciek wody pozwala znacząco ograniczyć zakres wymaganych zniszczeń posadzek i ścian.

Na poniższym zdjęciu widać przykład precyzyjnej lokalizacji wycieku, który występował pod posadzką wykończoną płytkami o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dzięki dokładnej detekcji wycieku klient zaryzykował wykonanie odwiertu od spodu stropu w celu wykonania stosownej naprawy instalacji.
precyzyjna lokalizacja wycieku

Aktualne przybliżone ceny diagnostyki wycieków wody zawarte są w cenniku.Wykrywanie wycieków wody a ubezpieczenie.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat zaszły duże zmiany w podejściu ubezpieczycieli do tematu szukania miejsca przecieku.

O ile kiedyś taka usługa była traktowana z pewnym niedowierzaniem ze względu na małe doświadczenie likwidatorów ubezpieczeniowych w tym temacie i ograniczone zaufanie do raczkującego rynku usług lokalizacyjnych, o tyle dzisiaj zarówno likwidatorzy szkód jak i firmy remontowe wiedzą, że taniej jest szukać miejsca awarii aniżeli wykonywać odkrywki w ciemno.

Aktualnie większość polis ubezpieczeniowych dotyczących mieszkań i domów posiada klauzule "poszukiwania przyczyn szkody" , co pozwala uzyskać pełen zwrot kosztów wykrywania wycieków wody.

Oczywiście zawsze warto przeanalizować Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), gdyż istnieją polisy posiadające np. wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela do momentu aż wodomierz naliczy określoną objętość wody, co powoduje, że wszelkie wady powstałe w pierwszym okresie użytkowania instalacji nie są objęte ubezpieczeniem.

Również w przypadku wycieków z instalacji podziemnych na obiektach handlowych i przemysłowych, część klientów decyduje się na uswanie szkody w ramach posiadanej polisy, przy czym nie jest to tak częste zjawisko jak w przypadku domów i mieszkań.

W każdym przypadku likwidacji szkody w ramach posiadanego ubezpieczenia kluczowe jest sprządzenie raportu dokumentującego przebieg wykonanych prac diagnostycznych związanych z poszukiwaniem źródła wycieku wody.

 

Jak wygląda proces wykrywania wycieku wody ?

Proces detekcji nieszczelności instalacji znacząco różni się w zależności od tego, czy badana jest instalacja podziemna, czy też badany jest przeciek wody wewnątrz budynku.

O ile w przypadku podziemnych instalacji wodociągowych metoda pomiarowa jest zazwyczaj wybierana na podstawie danych dotyczących rodzaju instalacji oraz wielkości wycieku i rzadko kiedy wymaga znaczącej modyfikacji wybranej metody w trakcie procesu diagnostyki, o tyle wycieki wody wewnątrz budynku zazwyczaj wymagają zastosowania kilku metod, aby potwierdzić miejsce awarii.

W przypadku instalacji wodociągowych, po wybraniu odpowiedniej metody pomiaru kluczowe jest właściwe dobranie warunków pogodowych oraz przygotowanie instalacji/obiektu do badania, co zawsze jest przedmiotem indywidualnych ustaleń ze zleceniodawcą.

W przypadku instalacji wewnętrznych większość zleceń dotyczy lokalizacji bliżej nieokreślonego wycieku wody (klient widzi tylko zniszczenia wilgociowe), więc w pierwszej kolejności należy wykonać próby ciśnieniowe, a nastepnie dobrać dalsze metody pomiaru w zależności od wyniku wykonanych prób.

 

Czy usuwamy zlokalizowane wycieki?

Firma Infra Skan specjalizuje się w lokalizacji wycieków wody, czyli pracach nieinwazyjnych. Nie wykonujemy napraw instalacji, gdyż wymaga to innego zestawu umiejętności i narzędzi, aczkolwiek współpracujemy z firmami hydraulicznymi, które taką usługę mogą wykonać.

Prace diagnostyczne wymagają zastosowania bardzo drogich urządzeń pomiarowych, więc aby móc klientowi zaproponować usługę w rozsądnej cenie, urządzenia te muszą ciągle pracować, bez zbędnych przestojów. O ile długość procesu diagnostyki wycieku da się z dość dużym przybliżeniem oszacować pod kątem czasochłonności, o tyle z naprawami jest już dużo gorzej.

Niekiedy teoretycznie prosty do usunięcia wyciek wymaga demontażu zabudowanych szaf, demontażu paneli podłogowych i odkuwania wylewki, w której przebiega instalacja ogrzewania podłogowego - takie prace mogą trwać wiele godzin zanim dojdziemy do etapu naprawy instalacji. 

Jako, że bardzo cenimy czas klientów i dbamy o punktualność, nie możemy zaoferować połączonej usługi zlokalizowania i usunięcia wycieku.

W większości przypadków, naprawy zlokalizowanych wycieków właściciel budynku zleca wykonawcy instalacji lub innej zaprzyjażnionej firmie instalacyjnej, która zazwyczaj wykonuje u niego  prace remontowe / instalacyjne.

W przypadku, gdy kilent nie posiada takiej zaprzyjaźnionej firmy, wówczas istnieje możliwość skorzystania z usług firm, z którymi współpracuje Infra Skan. Firma taka znając wyniki lokalizacji wycieku, na podstawie przekazanych informacji jest w stanie przewidzieć zakres swoich prac, co pozwala na sprawne usunięcie wycieku bez zbędnych komplikacji.

 

Jakie są przyczyny wycieków z podziemnych instalacji wodociągowych ?

Przyczyny występowania wycieków są bardzo różne, ale uogólniając można powiedzieć, że w instalacjach nowych głównym problemem są wady wykonawcze lub materiałowe instalacji, natomiast w starszych obiektach wycieki są dodatkowo związane z korozją/uszkodzeniem samych rur lub ich połączeń (np.: zgrzewanych, skręcanych, gwintowanych, spawanych).

Niekiedy po zlokalizowaniu uszkodzenia okazuje się, że stan techniczny rur nie pozwala na ich dalsze użytkowanie i wymusza wymianę całej instalacji.

Poniższe zdjęcia przedstawiają trójniki, kolanka i redukcje wymienione w związku z występującymi wadami fabrycznymi na jednym z zakładów przemysłowych oraz korozję / zakamienienie rur wodnych na innym obiekcie.

uszkodzone kształtki zakamienienie rury korozja rury

 

W przypadku instalacji przeciwpożarowych wycieki często pojawiają się po wykonanych testach hydrantów, testach pomp lub akcjach pożarowych. O ile występujące wówczas uderzenia hydrauliczne związane ze skokami ciśnienia nie są dla "zdrowej" instalcji problematyczne, o tyle dla "osłabionej" instalacji potrafią skutkować powstaniem nieszczelności.
W takiej sytuacji klienci początkowo obserwują coraz częstsze włączanie się pomp podtrzymujących ciśnienie w instalacji, ale najwiekszy problem pojawia się, gdy pompa podtrzymująca "jockey" nie jest w stanie utrzymać ciśnienia i zaczyna włączać się pompa główna (zazwyczaj diesel).

Taki stan zazwyczaj zmusza do wyłączenia instalacji przeciwpożarowej oraz wywołuje konieczność natychmiastowej lokalizacji uszkodzenia, aby przywrócić ochronę PPOŻ obiektu, ale również ze względu na fakt, iż w przypadku większych wycieków wody w pobliżu fundamentów budynków występuje możliwość wypłukiwania drobnych frakcji z podłoża, a w konsekwencji do osiadania gruntu i uszkodzenia fundamentów budynku.

 

 

Jakie są przyczyny wycieków wewnątrz budynków ?

W przypadku instalacji wewnętrznych woda wyciekająca z instalacji znajdujących się w podłodze może przez długi czas penetrować warstwę izolacji termicznej podłogi pomiędzy płytą betonową a wylewką i z tego względu zanim dostrzeżone zostaną pierwsze objawy wycieku z instalacji, woda może spenetrować bardzo znaczny obszar.

Najczęstszym objawem zawilgocenia warstw pod posadzkowych jest pojawianie się wilgotnych plam na przyziemiu ścian oraz odpadanie listew cokołowych.
Występowanie tej wilgoci jest związane z podciąganiem kapilarnym wody rozlewającej się na poziomie płyty stropowej, płyty dennej lub tzw. "chudego betonu" .

W zależności od rodzaju materiałów z jakich zbudowana jest ściana, skali wycieku oraz rodzaju wykończenia powierzchni ścian, wysokość zawilgocenia ścian może sięgać ok 1.5 metra nad poziom posadzki, jednakże w większości przypadków jest to około 20-60cm. Stopień zawilgocenia ścian może zostać zmierzony przy pomocy wilgotnościomierza elektronicznego, jak również zbadany za pomocą kamery termowizyjnej , gdyż migracja zawilgocenia powoduje lokalne obniżenie temperatury powierzchni przegrody, co może być szybko zauważone za pomocą kamery termowizyjnej (przykładowy obraz zawilgocenia ścian widoczny na zdjęciach poniżej).

Termowizja lokalizacja wilgoci termowizja lokalizacja zawilgocenia IR 10780 termowizyjny obraz wilgoci IR 10771

W przypadku nowych obiektów deweloperskich wycieki wody najczęsciej związane są z wykonywaniem przeróbek lokatorskich instalacji.
Zmiany położenia punktów wodnych wymagają zmian w przebiegu instalacji, a często się zdarza, że ekipa remontowa nie dysponując sprzętem do zastanego systemu rur, decyduje się wadliwie łączyć niekompatybilne rury za pomocą posiadych przy sobie złączek.

W przypadku rur PP wycieki najszęściej występują na zgrzewach (których w tym systemie jest niestety dużo), a wycieki na samych prostych rurach są rzadkością. Wady połączeń rur polipropylenowych mogą wynikać z niewłaściwego przygotowania rury do zgrzewania, z wad zgrzewarki i złego procesu zgrzewania, ale także z wad fabrycznych kształtek PP.

W przypadku rur PEX uszkodzenia samych prostych rur są jeszcze rzadsze aniżeli w przypadku systemu PP, a wycieki praktycznie zawsze występują na kształtkach lub ewentualnie nieprawidłowych wygięciach tych rur. W przypadku systemu PEX zazwyczaj wadą jest czynnik ludzki i związane z tym pominięcie zaprasowania złączek, wyginanie rury zaraz obok złączek czy też nie pełne osadzenie bosego końca rury w złączce.

Oczywiście od każdej zasady są wyjątki i tak np. w Krakowie jest jedno osiedle, znane przez pewnie każdą lokalną firmę hydrauliczną, gdzie masowo "ciekną" rury wody zimnej w miejscu ich wyginania, pomimo iż stosowane były łuki prowadzące.

Osobną kategorię stanowią rury miedziane czy też z tzw. klejonki (PVC), gdzie o ile uszkodzenia na kształtkach równiez są najczęstsze, o tyle same proste odcinki rur też często są miejscem występowania przecieku.