Jak znaleźć wyciek wody?

Wiele osób zastanawia się jak można zlokalizować wyciek wody.

O ile część osób słyszała o badaniu kamerą termowizyjną, o tyle inne metody wykrywania nieszczelności są zazwyczaj nieznane.

Poniżej zamieszczony został opis różnych wykorzystywanych metod wykrywania wycieków, wraz z opisem możliwości ich zastosowania oraz określeniam głównych wad i zalet.

Firma Infra Skan wykorzystuje różne metody pomiarowe do lokalizacji nieszczelności zależnie od ich charakteru.

W zależności od tego czy wyciek wody dotyczy zewnętrznej instalacji wodociągowej / przeciwpożarowej, czy też poszukiwany jest wyciek wewnątrz budynku, metodologia pomiaru jest dobierana w sposób, który zapewni najlepsze rezultaty.

 

 

Wybrane realizacje związane z lokalizacją wycieków 

 

Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków zbliża się obecnie do tysiąca, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

Jakie są częste przyczyny wycieków ?
Jakie są objawy, koszty i skutki wycieków?

Wycieki z instalacji stanowią duży problem, który w zależności od miejsca wycieku oraz rodzaju instalacji może występować przez dłuższy czas bez wiedzy właściciela instalacji.

Zazwyczaj najszybciej można wyłapać wyciek z instalacji zamkniętych (instalacje CO, tryskaczowe, hydrantowe), gdyż ubytek wody szybko doprowadzi do spadku ciśnienia i alarmu centrali PPOŻ lub pieca CO. Przyczyny występowania wycieków są bardzo różne, ale uogólniając można powiedzieć, że w instalacjach nowych głównym problemem są wady wykonawcze lub materiałowe instalacji, natomiast w starszych obiektach wycieki są dodatkowo związane z korozją/uszkodzeniem samych rur lub ich połączeń (np.: zgrzewanych, skręcanych, gwintowanych, spawanych).

Podkategorie