Próby ciśnieniowe instalacji

W większości przypadków badanie wycieków rozpoczyna się od prób ciśnieniowej instalacji w celu identyfikacji uszkodzonego obiegu.

Badanie to pozwala zbadać, czy instalacje zachowują szczelność przy podwyższonym ciśnieniu w układzie i w ten sposób potwierdzić lub wykluczyć występowanie wycieku.

Sam proces badania instalacji, jakkolwiek najczęściej wykonywany na potrzeby lokalizacji wycieków, może być również przeprowadzony na życzenie klienta w innych sytuacjach jako samodzielna usługa.

Badanie jest przeprowadzane przy pomocy pompy firmy Rothenberger oraz różnych manometrów o skali odczytowej od 2.5 to 10 Bar, dobranych w zależności od ciśnienia w układzie.

pompa kontrolna

Pompa ciśnieniowa wraz z układem dwóch manometrów