Poniżej przykładowe realizacje termowizyjne firmy Infra Skan

Pomiar przeprowadzono w celu lokalizacji wycieku wody z wewnętrznej sieci ciepłowniczej na terenie zakładu przemysłowego. Termowizja była jedną z metod zastosowanych do diagnostyki tego wycieku, jednakże pozwoliła szybko wykazać rejon podejrzewanego wycieku.

termowizja - poszukiwanie wycieku z sieci ciepłowniczej wyciek CO - usługi kamerą termowizyjną

 

Badanie wykonano na zlecenie jednej z krakowskich wspólnot mieszkaniowych w związku z podejrzewaniem występowania wad budowlanych  w nowo wbudowanym budynku. Badanie wykazało występowanie znacznego liniowego mostka termicznego na elewacji budynku oraz innych wad izolacji, które prowadziły do wychłodzenia przyziemia i naroży w lokalu, a w konsekwencji do wykraplania się wilgoci z powietrza i rozwoju pleśni/ grzybów. Wykazano również wady stolarki okiennej prowadzące do ponadnormatywnego wychłodzenia ościeży i prowadzące w rezultacie do wykraplania się wilgoci oraz rozwoju pleśni i grzybów.

krakow-termowizja

Pomiar kamerą termowizyjną związany był z planowanymi pracamii docieploniowo - remontowymi i dotyczył analizy aktualnego stopnia izolacji termicznej budynku oraz wskazania newralgicznych miejsc wymagających szczególnej uwagi podczas póżniejszych prac.

Kraków - termowizja bloku wielorodzinnego

Analiza termowizyjna stanu technicznego kompensatorów tkaninowych

Termowizja Elektrociepłownia Katowice

Usługa polegała na cyklicznych pomiarach rozkładu temperatury na powierzchni pieca obrotowego wykorzystywanego w produkcji cementu.

Pomiar termowizyjny miał na celu szybkie wykrycie miejsc ponadnormatywnego "odkładania" się materiału wewnątrz pieca oraz lokalizację uszkodzeń wymurówki (izolacji) pieca obrotowego.

Pomiar termowizyjny wykonywany był z tych samych ustalonych pozycji, przy takich samych nastawach kamery, co pozwalało na porównanie zmian w rozkładzie temperaury na powierzchni płaszcza pieca obrotowego.

pomiar termowizyjny Trzebiniakamera termowizyjna Trzebiniapomiar termowizyjny pieca obrotowego

Badanie obejmowało przegląd instalacji ogrzewania oraz instalacji elektrycznej

Krakow-pomiar termowizyjny w przemysle

Pomiaru dokonano bezpłatnie na prośbę lokalnej grupy Morsów, którzy chcieli zbadać zmiany temperatury ciała ludzkiego przed i po kąpieli w zimnej wodzie. Na podstawie przeprowadzonego pomiaru opracowano artykuł, który jest dostępny na następującej stronie www:

 

http://chrzanowski24.pl/wiadomosci-lokalne/trzebinia-balaton-morsy-okiem-kamerery-termowizyjnej-01015740

Termowizja - Morsy

Pomiar termowizyjny wykonany został w celu sprawdzenia temperatury pracy nowego typu układu w związku z jego potencjalnym wprowadzeniem do produkcji.

Temowizja w elektroenergetyce

Celem badania była jakościowa ocena stanu termoizolacji niedawno wybudowanego domu oraz analiza czynników prowadzących do wzrostu wilgoci w części przyziemnej budynku. Badanie wykazało słabe parametry izolacyjne w rejonie przyziemia (niedostateczna izolacja ściany fundamentowej) prowadzące do wykraplania się wilgoci z powietrza. Budynek posiadał bardzo szczelną stolarkę okienną, co w konsekwencji prowadziło do ograniczonej cyrkulacji powietrza przez wentylację grawitacyjną i do wzrostu wilgotności powietrza. Podczas badania dokonano również analizy innych zauważonych wad budowlanych.

Kamera termowizyjna-Dabrowa Tarnowska

Celem badania była jakościowa ocena stanu termoizolacji nowo wybudowanego mieszkania dwupoziomowego przed sfinalizowaniem transakcji jego zakupu. Badanie wykazało liczne miejsca strat ciepła i wady budowlane. Sprzedający zobowiązał się do naprawy wykazanych wad przed ostatecznym zakupem nieruchomości co uchroniło kupujących przed uciązliwym i kosztownym przyszłym remontem.

Inspekcja termowizyjna-Libertow