Poniżej przykładowe realizacje termowizyjne firmy Infra Skan

Pomiar przeprowadzono w celu lokalizacji wycieku wody z wewnętrznej sieci ciepłowniczej na terenie zakładu przemysłowego. Termowizja była jedną z metod zastosowanych do diagnostyki tego wycieku, jednakże pozwoliła szybko wykazać rejon podejrzewanego wycieku.

termowizja - poszukiwanie wycieku z sieci ciepłowniczejwyciek CO - usługi kamerą termowizyjną

Badanie wykonano na zlecenie jednej z krakowskich wspólnot mieszkaniowych w związku z podejrzewaniem występowania wad budowlanych  w nowo wbudowanym budynku. Badanie wykazało występowanie znacznego liniowego mostka termicznego na elewacji budynku oraz innych wad izolacji, które prowadziły do wychłodzenia przyziemia i naroży w lokalu, a w konsekwencji do wykraplania się wilgoci z powietrza i rozwoju pleśni/ grzybów. Wykazano również wady stolarki okiennej prowadzące do ponadnormatywnego wychłodzenia ościeży i prowadzące w rezultacie do wykraplania się wilgoci oraz rozwoju pleśni i grzybów.

krakow-termowizja

Pomiar kamerą termowizyjną związany był z planowanymi pracamii docieploniowo - remontowymi i dotyczył analizy aktualnego stopnia izolacji termicznej budynku oraz wskazania newralgicznych miejsc wymagających szczególnej uwagi podczas póżniejszych prac.

Kraków - termowizja bloku wielorodzinnego

Analiza termowizyjna stanu technicznego kompensatorów tkaninowych

Termowizja Elektrociepłownia Katowice

Usługa polegała na cyklicznych pomiarach rozkładu temperatury na powierzchni pieca obrotowego wykorzystywanego w produkcji cementu.

Pomiar termowizyjny miał na celu szybkie wykrycie miejsc ponadnormatywnego "odkładania" się materiału wewnątrz pieca oraz lokalizację uszkodzeń wymurówki (izolacji) pieca obrotowego.

Pomiar termowizyjny wykonywany był z tych samych ustalonych pozycji, przy takich samych nastawach kamery, co pozwalało na porównanie zmian w rozkładzie temperaury na powierzchni płaszcza pieca obrotowego.

pomiar termowizyjny Trzebiniakamera termowizyjna Trzebiniapomiar termowizyjny pieca obrotowego