Lokalizacja infrastruktury podziemnej

Firma Infra Skan oferuje również usługi związane z lokalizacją rur oraz przewodów podziemnych.

Firma Infra Skan oferuje również usługi związane z lokalizacją rur oraz przewodów podziemnych. Badanie jest przeprowadzane przy pomocy nowoczesnego lokalizatora, który w połączeniu z dodatkowym generatorem sygnału pozwala na lokalizację i identyfikację rur oraz przewodów, nawet w przypadku silnej interferencji z innych przylegających instalacji.

W standardowym zastosowaniu najłatwiej jest lokalizować wszystkie metaliczne instalacje, jednakże po podjęciu odpowiednich środków możliwe jest również zlokalizowanie innych, niemetalowych rurociągów.

Lokalizator infrastruktury generator sygnału pomiarowego lokalizacja rur pod ziemią

Lokalizowanie rur wykonanych z tworzywa (zazwyczaj PEHD lub PCV/PVC) najlepiej wykonać wprowadzając do wnętrza poszukiwanej rury sondy z nadajnikiem. Zastosowanie tu mają zarówno sondy wbudowane w kamery inspekcyjne, jak i niezależne sondy o dużej mocy, pchane na włóknie szklanym.

W przypadku zastosowania sondy wbudowanej w kamerę, najlepsze efekty uzyskuje się na płytkich instalacjach znajdujących się ok 1 m pod ziemią, natomiast w przypadku  sondy pchanej na włóknie, możliwe jest precyzyjne lokalizowanie rur znajdujących się nawet kilka metrów pod ziemią.

  nadajnik lokalizacyjny w kamerze sonda do lokalizacji rur z tworzywa

Częstym problemem w procesie lokalizacji wycieku na starych instalacjach jest brak zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym w terenie.

Skrzynki zasuw oraz hydrantów bywają przerośniete trawą i inną roślinnością, przez co są niewidoczne i niedostępne do np. osłuchu geofonem.

W takim przypadku bardzo dobre rezultaty daje zastosowanie urządzenia zwanego magnetometrem, które to pozwala zlokalizować anomalie magetyczne generowane przez metaliczne elementy znajdujące się pod ziemią.


Poniższe zdjęcie pokazuje zlokalizowany hydrant podziemny, który został pokryty nowym asfaltem.


Magnetometr usługi


Próby ciśnieniowe instalacji

Próby ciśnieniowe instalacji

W większości przypadków badanie wycieków rozpoczyna się od prób ciśnieniowej instalacji w celu identyfikacji uszkodzonego obiegu.

Badanie to pozwala zbadać, czy instalacje zachowują szczelność przy podwyższonym ciśnieniu w układzie i w ten sposób potwierdzić lub wykluczyć występowanie wycieku.

Sam proces badania instalacji, jakkolwiek najczęściej wykonywany na potrzeby lokalizacji wycieków, może być również przeprowadzony na życzenie klienta w innych sytuacjach jako samodzielna usługa.

Badanie jest przeprowadzane przy pomocy pompy firmy Rothenberger oraz różnych manometrów o skali odczytowej od 2.5 to 10 Bar, dobranych w zależności od ciśnienia w układzie.

pompa kontrolna

Pompa ciśnieniowa wraz z układem dwóch manometrów


Analizy warunków wilgotnościowo – temperaturowych powietrza

Firma Infra Skan oferuje usługi związane z rejestracją i analizą warunków wilgotnościowo – temperaturowych powietrza w pomieszczeniach.

Firma Infra Skan oferuje usługi związane z rejestracją i analizą warunków wilgotnościowo – temperaturowych powietrza w pomieszczeniach.

Rejestracja tych warunków związana jest najczęściej z analizą sytuacji prowadzących do rozwoju pleśni i grzybów w pomieszczeniach i pozwala odpowiedzieć na pytanie, jak się zmienia wilgotność i temperatura w pomieszczeniach, co w połączeniu z analizą stopnia zaizolowania przegród pozwala wysuwać wnioski dotyczące ewentualnej kondensacji pary wodnej w obiekcie.

Analiza tych warunków pozwala również wykazać czy parametry powietrza zarejestrowane w dłuższym czasie są korzystne ze względów zdrowotnych oraz, czy zastosowana wentylacja w wystarczającym stopniu pozwala na utrzymanie jakości powietrza na optymalnym poziomie.

Okres rejestracji jak również interwał pomiarów jest dobierany w zależności od potrzeb i dzięki późniejszej analizie wyników na komputerze pozwala w bardzo szczegółowy sposób śledzić zmiany badanych parametrów.