Firma Infra Skan oferuje również usługi związane z lokalizacją rur oraz przewodów podziemnych.

Firma Infra Skan oferuje również usługi związane z lokalizacją rur oraz przewodów podziemnych. Badanie jest przeprowadzane przy pomocy nowoczesnego lokalizatora, który w połączeniu z dodatkowym generatorem sygnału pozwala na lokalizację i identyfikację rur oraz przewodów nawet w przypadku silnej interferencji z innych przylegających instalacji. W standardowym zastosowaniu lokalizacji podlegają wszystkie metaliczne instalacje, jednakże po podjęciu odpowiednich środków możliwe jest również zlokalizowanie innych, niemetalowych rurociągów.

Lokalizator infrastruktury

Detektor infrastruktury podziemnej wraz z zewnętrznym generatorem sygnału