Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków znacznie przekracza liczbę dwóch tysięcy, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

Diagnostyka awarii instalacj PPOŻ na terenie zakładu logistycznego.

 

1 Zimna Wódka awaria sieci PPOŻ 3 zakład przemysłowy wyciek wody 2 wyciek na sieci PPOŻ       

  

 

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Diagnostyka sieci wody pożarowej na terenie rozbudowy elektrowni Dolna Odra (województwo zachodniopomorskie, w pobliżu Szczecina).

Pomiar ten był bardzo trudny i obarczony dużym ryzykiem niepowodzenia, ze względu na minimalną skalę wycieku.

Ubytek na poziomie 100-200 litrów wody na dobę, budził poważne obawy co do możliwości akustycznej diagnostyki tego wycieku.

Przeprowadzony pomiar geofonem, pozwolił wytypować najbardziej podejrzane miejsce wycieku, na kołnierzu jednej z zasuw.

Po chwilowym wstrzymaniu innych prac i "wyciszeniu" rejonu prawdopodobnej awarii, przeprowadzono dalsze testy, które z jeszcze większym prawdopodobieństwem potwierdziły przypuszczenia co do miejsca występowania wycieku.

Ostateczna odkrywka terenu potwierdziła rozszczelnienie kolnierza wskazanej zasuwy na rurociągu.

 

1 elektrownia dolna odra szukanie wycieku 2 Elektrownia dolna odra szukanie wycieku wody 3 dolna odra wyciek na instalacji PPOŻ     

  

 

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Lokalizacja wycieku z instalacji wodociągowej zasilającej zakład przeróbki odpadów.

Ze względu na "głośny" charakter pracy zakładu oraz rodzaj wykończenia terenu, proces lokalizacji wykonano metodą gazu znacznikowego.

W miejscu stwierdzonej nieszczelności wykonano odkrywkę terenu, która wykazała występowanie małej, wypłukanej "jamy", a następnie potwierdzono wypływ wody do wykopu.

 

1 diagnostyka wycieku siemianowice śląskie 2 lokalizacja wycieku wody śląsk 3 wyciek z instalacji PPOŻ śląsk

4 szukanie wycieku z wodociągu 5 wyciek wody przemysłowej siemianowice śląskie     

 

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Przedmiotem diagnostyki było określenie źródła fetoru wyczuwalnego w nowoczesnym budynku biurowym.

Problem był dość poważny, gdyż okresowo powodował wyraźny dyskomfort pracowników, a sam fetor wyczuwalny był w kilku rejonach budynku, co utrudniało wyciąganie miarodajnych wniosków.

Pomiar ten był o tyle nietypowy, że w związku z występowaniem kilku nieszczelności o różnej wielkości, badanie musiało być powtarzane, po sukcesywnym usuwaniu stwierdzonych największych nieszczelności.

Kilkukrotne badanie przeprowadzone za pomocą metody dymowej, każdorazowo wykazało kolejne, coraz mniejsze nieszczelności instalacji kanalizacyjnej.

Dopiero po zdiagnozowaniu i naprawie największych nieszczelności, możliwe było zbadanie małych upływów dymu z instalacji, które wcześniej były przesłonięte przez "główne" duże nieszczelności.

Diagnostykę zakończono na etapie, gdzie kolejne badanie dymowe nie wykazywało śladów nieszczelności instalacji, a pracownicy przestali wyczuwać fetor, niezależnie od warunków pogodowych.

1zadymianie 2zadymianie zadymiarka 3zadymiarka kanałowa 4infra skan zadymianie  

 

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Realizacja poszukiwania awarii instalacji wodociągowej w zakładzie przemysłowym w Chorzowie.

1 Chorzów wyciek wody śląskie 2 woj śląskie chorzów poszukiwanie wycieku 3 poszukiwanie wycieku chorzów  

Przedmiotem zlecenia była lokalizacja miejsca awarii instalacji wodociągowej, która nastąpiła niedługo po rozbudowie zakładu i przebudowie instalacji wodociągowej.

Badanie przeprowadzono przy pomocy geofonu, korelatora oraz metody gazu znacznikowego.

Niesprzyjające warunki akustyczne sprawiły, że najlepsze rezultaty dała metoda gazowa, która to wykazała występowanie uszkodzenia na "starej" instalacji nie będącej przedmiotem rozbudowy zakładu.

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Bardzo "ciekawa" i trudna realizacja poszukiwania awarii instalacji wody przeciwpożarowej na budowie tunelu w Krakowie.

Wyciek był bardzo trudny do zdiagnozowania, gdyż występował na instalacji wykonanej z żeliwa sferoidalnego, na którym to wycieki mają zazwyczaj specyficzny charakter.

Ze względu na minimalną rozciągliwość żeliwa sferoidalnego, nawet minimalny wyciek z takiej instalacji przekłada się na spadek ciśnienia w instalacji, która wymaga diagnostyki.

Tak też i było w tym przypadku - minimalna skala wycieku wymagała zastosowania metody gazu znacznikowego, a i nawet przy tej metodzie był to bardzo trudny pomiar, ze względu na minimalną skalę wycieku.

Ostatecznie awaria została pomyślnie zlokalizowana i naprawiona.

 

1 tunel wyciek wodociąg zakopianka 3 tunel zakopianka wyciek 4 tunel wyciek infra skan 2 wyciek wody tunel zakopiankia  

  

 

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Bardzo "ciekawa" i nietypowa realizacja poszukiwania awarii instalacji wodociagowej w Gdańsku.

Zleceniodawca zgłosił występowanie dużego wycieku na instalacji wody bytowej.

Wypływ wody na poziomie ok 1400 litrów na godzinę nie dawał żadnych oznak na poziomie gruntu.

Brak kałuż, wilgoci, opomiarowany zbiornik PPOŻ i sprawne podliczniki najemców - teoretycznie żadnych oznak wycieku.

Instalacja bardzo rozległa (ok 1.5 km) , a do tego przebieg instalacji w terenie bazował na nie pełnej dokumentacji. 

Pomiar rozpoczął się od osłuchu geofonem, z nastawieniem, że pewnie pozwoli on zlokalizować wyciek o tak dużej skali...

Wiele godzin pomiaru i nic - żadnego jednoznacznego szumu wycieku.

Było to dość dużym zaskoczeniem przy tak dużej skali wycieku.

Kolejny etap to już diagnostyka metodą gazu znacznikowego - początkowo równiez brak detekcji.

Nietypowy przebieg badania obiema metodami był na tyle zastanawiający, że postanowiono szybko zweryfikować wskazania teoretycznie sprawnych wodomierzy.

Zgodnie z podejrzeniami, okazało się że wodomierz na zbiorniku wody PPOŻ był uszkodzony, a sam wyciek związany był z uzupełnianiem wody przeciekjącej do gruntu z uszkodzonego zbiornika wody pożarowej. 

1 Sieć PPOŻ centrum logistyczne wyciek wody 2 Gdańsk sieć PPOŻ wyciek wody lokalizacja 3 pomorskie diagnostyka wycieku wodociągu

4 diagnostyka wycieku Gdańsk 5 Gdańsk zbiornik PPOŻ wyciek wody 6 Zbiornik PPOŻ wyciek wody

 

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Kolejna diagnostyka awarii instalacji przeciwpożarowjej w Pruszczu Gdańskim.

Badane centrum logistyczne ma wyraźny problem z uszkodzeniami jednej części obwodowej instalacji PPOŻ wykonanej z polietylenu.

Ze względu na małą skalę występujących wycieków, diagnostyka zazwyczaj wymaga zastosowania metody gazu znacznikowego, przy czym metoda elektroakustyczna również pozwoliła na zlokalizowanie jednej z awarii.

 

 

1Tri Star Gdańsk wyciek sieć PPOŻ 2 Gdańsk wyciek wody park logistyczny 3 sieć PPOŻ Gdańsk wyciek

4 lokalizacja wycieku Gdańsk 6 poszukiwanie wycieku sieć wodociągowa 5 wyciek wody Gdańsk centrum logistyczne

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Kolejna diagnostyka wycieku z instalacji PPOŻ przyniosła tym razem ciekawostkę w postaci występujących bardzo nietypowych, betonowych zbiorników wody pożarowej o kształcie odwróconego stożka.

Był to rzadki przypadek obejrzenia tak nietypowych zbiorników zasilających badaną instalację.

Mała skala wycieku wymusiła zastosowanie metody gazu znacznikowego, a jak zawsze w przypadku małych wycieków, najważniejsze okazało się poprawne przygotowanie instalacji do badania tą metodą.

Przy okazji procesu lokalizacji wycieku, dokonano trasowania przebiegu rurociągu w terenie z wykorzystaniem lokalizatora infrastruktury oraz generatora sygnału pomiarowego.

ham1 ham2 ham3

 ham4 Infraskan wyciek przemysłowy

Proces lokalizacji zakończył się pozytywną detekcją miejsca uszkodzenia rurociągu PPOŻ.  

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Usługa dotyczyła zlokalizowania nieszczelności na fragmencie wodociągu zasilającego blok wielorodzinny oraz zakład produkcyjny.

Wodociąg na tym odcinku, ok 5-7 lat wczesniej, był przedmiotem diagnostyki w związku z inną awarią, co w połaczeniu z bieżącym wyciekiem, wskazywało na nienajlepszy stan techniczny rurociągu.

 

sik1 sik3 sik5

 sik4 sik2 

    

Badanie początkowo przeprowadzono przy pomocy metody elektrooakustycznej, jednakże umiarkowana skala wycieku wpłynęła na brak jednoznacznych wskazań i wymusiła zastosowanie metody gazu znacznikowego.

Wyniki pomiaru gazowego nie budziły już wątpliwości  - zlokalizowane miejsce wycieku zostało zamarkowane w terenie farbą w celu późniejszego odkopania i wykonania stosownej naprawy.  

   

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl