Poniżej zamieszczono krótki opis wybranych zleceń osuszania budynków wraz z omówieniem zastosowanej technologii oraz urządzeń.

Osuszanie mieszkania zalanego na skutek awarii pionu kanalizacyjnego.

Osuszanie obejmowało całą strefę pod posadzkową oraz liczne ściany w mieszkaniu.

Do osuszania wykorzystano zestaw do osuszania strefy izolacji, dwa osouszacze kondensacyjne oraz 5 wentylatorów osiowych.

Po dwutygodniowym osuszaniu, zakończonym przywróceniem normatywnego stanu wilgociowego przegród budowlanych, dokonano ozonowania strefy izolacji pod posadzkowej, jak również ozonowania kubatury mieszkania.

Dodatkowo dokonano oprysku przyziemia ścian preparatem biobójczym w celu wzmocnienia efektu dezynfekcji po ozonowaniu.

 

1 osuszanie pozalaniowe Kraków 2 osuszanie mieszkania zalanie 3 zalanie mieszkania w Krakowie 

4 zalanie mieszkania usługa osuszania 5 osuszanie zalanego mieszkania Kraków 6 usługa osuszania Kraków  

       

 

  

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

  

   

 

   

Osuszanie domu w zabudowie szeregowej, zalanego na skutek awarii instalacji wod-kan.

Dom został wybudowany w technologii szkieletu metalowego, co wymagało sprawnego i dokładnego osuszenia, aby powstrzymać korozję elementów konstrukcyjnych.

Przeprowadzone osuszanie strefy izolacji pod wylewką oraz osuszanie wnętrza zabudowy ścian umożliwiły pełne usunięcie wilgoci z zalanych przegród budowlanych.

 

 

1 osuszanie pozalaniowe Sidzina 2 specjalistyczne osuszanie po zalaniu infraskan 3 pełne osuszania podposadzkowe po zalaniu

4 osuszanie podposadzkowe usługa infraskan 5 profesjonalne osuszanie pozalaniowe infraskan 6 zalanie mieszkania dwupoziomowego Sidzina     

 

  

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

  

   

 

   

Osuszanie zalanego mieszkania w Krakowie.

Awaria występująca na podejściu instalacji wodnej do baterii prysznicowej, skutkowała zalaniem sterfy pod posadzkowej na dużej powierzchni mieszkania.

Pełne osuszanie pod posadzkowe w połączeniu z osuszeniem ścian i wylewki pozwoliły szybko przyspieszyć remont i jak najszybciej przywrócić mieszkanie do stanu użytkowego.

 

1 osuszanie mieszkania po zalaniu Małopolska 2 duże zalanie mieszkania usługa osuszania 3 zalane mieszkanie Kraków Kobierzyńska   

4 firma osuszająca Infraskan Kraków 5 usługa osuszania budynkó po zalaniu infraskan

  

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

  

   

 

   

Osuszanie bardzo silnie zalanego mieszkania w Krakowie zalanego na skutek awarii instalacji wodnej.

Bardzo duży napływ wody do strefy pod posadzkowej spowodował wyjątkowo wysokie podciagnięcie kapilarne wilgoci przez szereg ścian w mieszkaniu.

 

1 Browar Lubicz osuszanie mieszkania po zalaniu

2 osuszanie pozalaniowe Kraków infraskan

3 usługa osuszania mieszkania infraskan 4 osuszanie pozalaniowe Krakw Małopolska 5 zalanie mieszkania Kraków osuszanie podposadzkowe  

  

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

  

   

 

   

Zlecenie dotyczyło osuszenia kilkudziesięciu komórek lokatorskich oraz korytarzy i pomieszczeń technicznych do nich przyległych.

Zalanie związane było z olbrzymimi ulewami, które doprowadziły do wtargnięcia wód opadowych do garażu.

Wszystkie pomieszczenia objęte osuszaniem posiadały izolację termiczną pod warstwą wylewki, w której to warstwie zalegała woda.

Podczas pracy urządzeń w trybie podciśnieniowym, odpompowano ponad 1m3 wody spod posadzki.

Do osuszenia wszystkich pomieszczeń wykorzystano kilkadziesiąt różnych urządzeń, obejmujących zestawy ciśnieniowe, osuszacze i wentylatory.

Proces osuszania trwał 3 tygodnie i doprowadził do przywrócenia przegród budowlanych do stanu sprzed zalania. 

 

1 osuszanie komórek lokatorskich infraskan 2 osuszanie po zalaniu kraków infraskan 3 zalanie komórek lokatorskich osuszanie infraskan 4 infraskan usługa osuszania po zalaniu kraków  

  

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

  

   

 

   

Usługa osuszania domu jednorodzinnego zalanego na skutek występującej awarii w strefie pod posadzkowej.

Po precyzyjnym wskazaniu miejsca awarii przez firmę Infra Skan i późniejszej naprawie przez firmę hydrauliczną, przystąpiono do osuszania zalanych przegród budowlanych.

Osuszanie obejmowało usunięcie wilgoci ze strefy pod posadzkowej oraz osuszenie ścian zawilgoconych na skutek podciągania kapilarnego wilgoci.

 

1 osuszanie budynków po zalaniu 2 infraskan osuszanie budynków 3 Łazany osuszanie po zalaniu

4 usługa osuszania infraskan 5 zalania budynków osuszanie  

  

  

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

  

   

 

   

Realizacja osuszania domu jednorodzinnego zalanego na skutek awarii instalacji wodnej w łazience.

Duża skala wycieku i jego położenie pod zabudową gipsowo-kartonową przed ścianki łazienki, spowodowały, że zalanie skutkowało bardzo dużym zagrzybieniem płyt gipsowo-kartonowych.

W związku z powyższym, niezależnie od rozległego osuszania szeregu przyległych pomieszczeń, naprawa obejmowała rozbiórkę zdegradowanych płyt gipsowo-kartonowych łazienki.

Usługa obejmowała osuszanie powierzchniowe ścian i wylewki, osuszanie ciśnieniowe strefy izolacji pod posadzkowej oraz osuszanie strefy izolacji ściany garażu.

 

1osuszanie po zalaniu 3 poważne zalanie łazienki 4 suszenie pozalaniowe 

2 osuszanie zalanej łazienki Rząska

   

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

  

   

 

   

Osuszanie klatki schodowej budynku wielorodzinnego w Krakowie.

Pękniety wężyk w jednym z mieszkań doprowadził do bardzo szybkiego zalania klatki schodowej oraz kilku mieszkań.

Sytuacja o tyle nietypowa, że mieszkanie było chwilę po remoncie, a wężyk elestyczny był nowy.

Niezależnie od tego czy była to wada materiałowa, czy też wadliwy montaż wężyka, nie zmienia to faktu, że zalania od wężyka zazwyczaj najszybciej prowadzą do dużych i rozległych zalań.

Do momentu wyjaśnienia kwestii ubezpieczeniowych, zarządca nieruchomości postanowił szybko działać przynajmniej na klatce schodowej w celu minimalizacji zakresu zniszczeń w budynku.

Osuszanie pod posadzkowe klatki schodowej, wykonane  w trybie podciśnieniowym z jednej strony pozwoliło nie tylko bardzo ograniczyć zakres zawilgocenia na klatce schodowej, ale i dodatkowo ograniczyło zakres zniszczeń w innych przyległych mieszkaniach.

Stało się tak, gdyż urządzenia osuszające strefę pod posadzkową w częściach wspólnych budynku, odsysały również wodę/parę wodną ze strefy pod posadzkowej mieszkań. 

O ile wariant taki nie pozwolił idealnie osuszyć strefy pod posadzkowej korytarza (ciągłe zasysanie wilgoci z mieszkań), o tyle uchronił część mieszkań przed potrzebą wykonania inwazyjnego osuszania podposadzkowego wewnątrz mieszkań.

 

1osuszanie pozalaniowe części wspólnych 2 BHP sprzęt osuszający zalanie bloku 3osuszanie pozalaniowe bloku Kraków

4budynek wielorodzinny Kraków osuszanie 5osuszanie bloku Kraków 6wspólnota mieszkaniowa zalanie budynku

  

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

  

   

 

   

Usługa osuszania podposzadzkowego w mieszkaniu w Krakowie, przy ul.Bohaterów Września.

Mieszkanie to zostało zalane w wyniku uszkodzenia wężyka elastycznego do baterii w kuchni. Wycieki tego rodzaju niestety powodują zazwyczaj najgorsze zalania, gdyż oprócz zazwyczaj spotykanego zalania strefy podposadzkowej i podciagnięcia kapilarnego wilgoci przez ściany, to w przypadku wycieków wody z wężyków elastycznych dochodzi również do zniszczeń mebli, elementów wykończeniowych posadzek oraz do zawilgocenia przekroju wylewki.

W przypadku tego mieszkania problemem był również podkład drzewny pod panelami, który po zalaniu w bardzo szybkim czasie doprowadził do  rozwoju pleśni na styku podkładu i wylewki.

Tak więc ładne, wykończone mieszkanie, po zalaniu musiało przejść gruntowny remont.

Osuszanie obejmowało całą strefę izolacji podposadzkowej oraz powierzchniowe osuszanie ścian i wylewki.

Ze względu na skrajnie niekorzystne warunki zewnętrzne podczas osuszania (bardzo duża zawartość pary wodnej w powietrzu i bardzo wysokie temperatury), proces osuszania był wspomagany mobilnym klimatyzatorem przenośnym, co pozwoliło osiagnośc normatywną zawartość pary wodnej w strefie podposadzkowej.

Pleśń została mechanicznie usunięta z wylewki, a jej resztki zneutralizowane opryskiem pleśniobójczym. Całe mieszkanie po zakończeniu ozonowania poddane zostało ozonowaniu.

     

1zalane mieszkanie usługa osuszania 2 mieszkanie w Krakowie zalanie 3 osuszanie wykonane przez firmę Infra Skan w Krakowie

5 osuszanie zalanego mieszkania podposadzkowo 6 klimatyzator wspomagajacy osuszanie 7 osuszanie mieszkania latem klimatyzator

9 osuszanie pozalaniowe Kraków Bohaterów Września 8 osuszanie mieszkania z użyciem klimatyzatora 4 osuszanie podposadzkowe Kraków

   

 

   

Usługa osuszania mieszkania w Krakowie, przy ul.Dąbskiej.

Osuszanie związane było z wyciekiem wody pod wanną. Ze względu na bardzo silne i rozległe zawilgocenie wylewki oraz ścian pod płytkami ceramicznymi, konieczne okazało się odkucie wszystkich płytek w rejonie wystepującego zawilgocenia.


Nawet tak przygotowane powierzchnie wymagały 15 dni osuszania do momentu osiągnięcia normatywnych wyników, co potwierdzało, że bez odkuwania tych płytek nie byłoby mowy o osuszeniu przekroju wylewki i wilgoci pod płytkami na ścianach.

Odkuwanie płytek nie jest częstym wymogiem, ale w tym konkretnym przypadku nie byłoby mowy o realnym osuszeniu bez wykonania tej czynności.


W korytarzu graniczącym z łazienką dokonano nieniszczącego usunięcia płytki w miejscu wykonywanego otworu tłocznego, gdyż właściel mieszkania nie dysponował zamiennymi płytkami ceramicznymi.

Po zakończeniu osuszania dokonano ozonowania mieszkania oraz jego strefy pod posadzkowej.

  

     

Dabska1 osuszanie Kraków Dabska2 osuszanie mieszkania Kraków Dabska osuszanie popdosadzkowe Kraków

osuszanie bezstratne usuwanie płytek osuszanie pozalaniowe bezstratne usuwanie płytek bezstratne usuwanie płytek podpięcie sprzętu osuszającego 

osuszanie mieszkania w Krakowie osuszanie wentylatorami firma Infraskan