Poniżej przykładowe realizacje termowizyjne firmy Infra Skan

Celem badania była analiza stanu termoizolacji domu. W wyniku przeprowadzonego pomiaru zauważono straty ciepła związane z brakiem izolacji ściany fundamentowej, widoczne w postaci liniowego mostku termicznego na obwodzie przyziemia domu. Badanie wykazało również odwrócony ciąg wentylacji grawitacyjnej, wady uszczelek drzwiowych, wychłodzenie ściany łazienki przez nieodpowiednio zamurowany kanał wentylacyjny oraz niejednorodność izolacji w wybranych punktach poddasza. Inwestor postanowił uzupełnić izolację przyziemia i naprawić uszczelki drzwiowe. Dodatkowo podczas badania sprawdzono jaki stopień rozszczelnienia okien przywróci prawidłowy ciąg wentylacji wywiewnej.

Kamera termowizyjna Trzebinia

Celem badania była analiza stanu termoizolacji domu i lokalizacja podejrzewanych wad docieplenia poddasza. Badanie wykazało liczne straty ciepła związane z wadami wykonawczymi wybranych detali budowlanych. Zaobserwowano straty ciepła w rejonie m.in. węgarków, przyziemia, nadproży, miejsca osadzenia luksferów oraz zamocowania płyty balkonowej. Dodatkowo pomiar wykazał liczne wady izolacji połaci dachowych poddasza użytkowego. Zleceniodawca na podstawie wykonanego pomiaru postanowił dokonać stopniowej naprawy wybranych elementów.

Termowizja-Slask

Celem badania była analiza stanu termoizolacji domu. Badanie wykazało straty ciepła przez bramę garażową, liniowe mostki termiczne związane z zamocowaniem płyt balkonowych, wychłodzone nadproża okienne oraz znaczne straty ciepła u spodu okien związane z wadliwym zamocowaniem parapetu. Na podstawie wykonanych pomiarów dokonano iniekcji pianki poliuretanowej pod parapet podwyższając wewnętrzną temperature ramy okiennej o ok. 7 stopni, dokonano również naprawę izolacji drzwi balkonowych i bramy garażowej.

Badanie termowizyjne Trzebinia

Celem badania była analiza stanu termoizolacji domu w związku z planowaną termomodernizacją. Badanie wykazało miejsca newralgiczne wymagające szczególnej uwagi - wady wynikacjące z błędów wykonawczych, błędy związane z wybraną technologią budowlaną oraz  przerwy izolacji związane z systemowym osadzeniem rolet antywłamaniowych. Na podstawie badania inwestor może odpowiednio zaplanować roboty dociepleniowe, aby wszystkie zauważone wady zostały wyeliminowane lub znacznie ograniczone.

Pomiar kamera termowizyjna Gliwice

Celem pomiaru termowizyjnego była detekcja i rejestracja podejrzewanych wad stolarki okiennej w nowo wybudowanym budynku. Badanie wykazało przedmuch zimnego powietrza u spodu ramy okiennej związany z wadliwym wykonaniem izolacji podczas montażu okna lub zewnętrznego parapetu. Dodatkowo badanie wykazało występowanie innych drobnych problemów, których wczesne rozwiązanie uchroniło mieszkańców przed przyszłymi problemami związanymi z rozwojem pleśni i grzybów.

Kamera termowizyjna-Krakow

Celem badania termowizyjnego była jakościowa ocena stanu zaizolowania domu jednorodzinnego i ewentualna detekcja podejrzewanych wad w związku z wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Badanie wykazało bardzo liczne rozszczelnienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz liczne wady wykonawcze docieplenia poddasza. Na podstawie przeprowadzonego badania inwestor może prawidłowo zaplanować kolejne etapy naprawcze biorąc pod uwagę skalę wychłodzenia wywołanego poszczególnymi wadami.

Termografia-Chrzanow

Celem badania termowizyjnego była jakościowa analiza stanu zaizolowania nowo wybudowanego domu jednorodzinnego. Podczas badania zarejestrowano różne wady związane z wadliwie zamocowaną stolarką okienną, wady jakościowe samej stolarki oraz inne miejsca gdzie występował brak ciągłości izolacji termicznej. Na podstawie sporządzonego raportu zleceniodawca postanowił żądać naprawy wykazanych wad przez dewelopera. Wyniki raportu pozwoliły na skuteczne wyegzekwowanie naprawy wadliwych miejsc.

Inspspekcja termowizyjna Kraków