Poniżej przykładowe realizacje termowizyjne firmy Infra Skan

Celem badania była jakościowa ocena stanu termoizolacji luksusowego domu. Badanie wykazało miejsca strat ciepła w różnych rejonach domu oraz miejsca wymagające prac dociepleniowych / naprawczych.

Termowizja domu

Przedmiotem badania był niedawno wybudowany dom jednorodzinny. Celem badania była weryfikacja jakości robót montażowych / dociepleniowych oraz detekacja podejrzewanych wad izolacji poddasza. Badanie wykazało liczne wady izolacji połaci dachowej oraz lokalne problemy z osadzeniem oraz szczelnośćią stolarki okiennej . Sporządzony raport był podstawą do negocjacji z wykonawcą robót budowlanych.

Kamera termowizyjna-Dabrowa Gornicza

Celem badania była termowizyjna analiza przyczyn wychłodzenia wybranych ścian w niedawno wybudowanym mieszkaniu. Podczas badania zarejestrowano wychładzający wpływ zabudowanych ciągów kominowych, które ze względu na odwrócony ciąg wentylacji zasysały zimne powietrze zarówno do badanego mieszkania, jak i mieszkań poniżej. Temat wadliwie działającej wentylacji został przedstawiony wykonawcy budynku.

Termowizja Krakow

Celem badania była jakościowa ocena stanu termoizolacji domu w zabudowie bliżniaczej. Badanie wykazało ogólnie dobre parametry izolacyjne budynku, przy czym zauważono również nieliczne defekty wymagające uwagi, których naprawa przyczyni się do poprawy bilansu energetycznego obiektu.

Pomiar kamera termowizyjna-Gliwice

Celem badania termowizyjnego była analiza czynników wpływających na pojawianie się wilgoci na ścianach wewnętrznych mieszkania. Na podstawie analizy termogramów i wilgotności materiałów elewacyjnych wykazano, iż wilgoć nie jest związana z kondensacją pary wodnej w pomieszczeniu, a z wadami hydroizolacji dachu oraz infiltracją wody przez rysy w elewacji. Dodatkowo podczas badania zauważono odwrócony kierunek działania kanału wentylacyjnego oraz straty ciepła związane z brakiem izolacji rur ogrzewania CO przebiegających w podłodze.

Badanie termowizyjne-Krakow

Badany obiekt był w trakcie robót termoziolacyjnych przed etapem robót tynkarskich. Badanie wykazało miejsca, gdzie występował znaczny spadek temperatury wokół wybranych okien (temperatura niższa o 10-15 st. od temp. ściany) związany z wadami izolacji na obwodzie ramy okiennej. Doatkowo zauważono konwekcyjny ruch powietrza pomiędzy ścianą a wewnętrzną stroną płyt styropianowych, związany z grubą warstwą zaprawy do styropianu i napływem powietrza u spodu płyt styropianowych. Inwestor postanowił naprawić wybrane fragmenty elewacji przed wykonaniem robót tynkarskich. Badanie wykazało również nierównomierną temperaturę "żeberek"wybranych kaloryferów, które powinny zostać sprawdzone przez instalatora i ewntualnie wymienione na gwarancji.

Termowizja Malopolska

Celem badania była detekcja wad jakościowych i montażowych stolarki okiennej. Inwestor dokonał zakupu wysoko energooszczędnych okien z pakietem 3 szybowym i "ciepłą" ramką. Zakupione okna nie spełniły niestety jego oczekiwań, gdyż wyczuwalne były przewiewy zimnego powietrza w przypadku wielu okien. Badanie wykazało różne wady związane z jakością ramy i uszczelek jak również wady związane z nieprawidłowym montażem stolarki. Na podstawie wykonanego badania inwestor postanowił zgłosić reklamację do producenta/ firmy montażowej w celu usunięcia defektów.

Termowizyjne badanie okien Krakow

Celem badania była analiza stanu termoizolacji domu. Badanie wykazało liczne wady izolacji na wszystkich elewacjach. Wady były związane z wybraną technologią budowy oraz wadami wykonawczymi. Dodatkowo wykazano miejsca rozszczelnienia okien i drzwi. W celu ograniczenia strat ciepła zalecono naprawę wybranych uszczelek, regulacje zawiasów, zaślepienie/ocieplenie wnęki nad przedsionkiem prowadzącym do drzwi ogrodowych oraz docieplenie elewacji.

Badanie termowizyjne Chrzanow

Celem badania była analiza stanu termoizolacji nowo wybudowanego domu przed pierwszym zamieszkaniem. Badanie wykazało straty ciepłą przez segmentową bramę garażową, braki ciągłości izolacji połaci dachowych w miejscu ich styku ze ścianami szczytowymi,  wady osadzenia kilku okien i drzwi wejściowych oraz liniowy mostek termiczny na obwodzie domu w miejscu styku listwy startowej styropianu i izolacji ściany fundamentowej. Inwestor postanowił uzupełnić braki izolacji obwodowej przyziemia oraz dokonać inspekcji kamerą endoskopową z ewentualnym przyszłym nadmuchem granulatu styropianowego w miejscu braków izolacji.

kamera termowizyjna Malopolska

Celem badania była analiza stanu termoizolacji domu związana z ponadnormatywnymi rachunkami za ogrzewanie. Dom był cyklicznie modernizowany, jednakże wysokość rachunków nie zadowalała zleceniodawcy. Podczas badania zauważono straty ciepła związane z brakiem izolacji ścian fundamentowych, liczne przedmuchy zimnego powietrza przez uszczelki okienne i rysy w ościeżu, straty ciepła przez drzwi garażowe, słabe parametry izolacyjne stropu poddasza oraz konwekcyjny ruch powietrza pomiędzy oryginalną ścianą a docieplająca warstwą styropianu. 

Termowizja Olkusz