Przedmiotowa diagnostyka wycieku była dość skomplikowana.

Umiarkowana skala wycieku, przy olbrzymiej rozległości badanego układu powodowała ograniczenia w zakresie doboru metody pomiaru.

Ciekawostką przedmiotowej diagnostyki był również fakt, iż zleceniodawca zakładał występowanie wycieku w konkretnej części obiektu, gdzie zaobserwowano wypływ wody na powierzchnię kostki brukowej.

Przeprowadzony osłuch geofonem nie wskazywał na występowanie wycieku w rejonie widocznego wypływu wody, wobec czego postanowiono wykonać dalszy osłuch geofonem całej trasy nad rurociagiem okalającym wszystkie budynki.

Przeprowadzone prace wskazywały na możliwe występowanie dwóch uszkodzeń instalacji, w rejonach zupełnie odbiegających od pierwotnie podejrzewanych.

Po wykonaniu dodatkowych testów weryfikujących podejrzenia co do miejsca występowania wycieku, zalecono wykonanie dwóch odkrywek terenu.

Wykonane prace ziemne potwierdziły występowanie wycieku wody w obu wskazanych rejonach, a pierwotnie zaobserwowany wypływ wody na powierzchnię kostki okazał się spiętrzeniem wód gruntowych związanym z niwelacją terenu.

Panattoni Ruda Śląska lokalizacja wycieku Panattoni Ruda Śląska szukanie wycieku

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl