Celem badania była jakościowa ocena stanu termoizolacji niedawno wybudowanego domu oraz analiza czynników prowadzących do wzrostu wilgoci w części przyziemnej budynku. Badanie wykazało słabe parametry izolacyjne w rejonie przyziemia (niedostateczna izolacja ściany fundamentowej) prowadzące do wykraplania się wilgoci z powietrza. Budynek posiadał bardzo szczelną stolarkę okienną, co w konsekwencji prowadziło do ograniczonej cyrkulacji powietrza przez wentylację grawitacyjną i do wzrostu wilgotności powietrza. Podczas badania dokonano również analizy innych zauważonych wad budowlanych.

Kamera termowizyjna-Dabrowa Tarnowska