Pomiar termowizyjny wykonany został w celu sprawdzenia temperatury pracy nowego typu układu w związku z jego potencjalnym wprowadzeniem do produkcji.

Temowizja w elektroenergetyce