Usługa polegała na cyklicznych pomiarach rozkładu temperatury na powierzchni pieca obrotowego wykorzystywanego w produkcji cementu.

Pomiar termowizyjny miał na celu szybkie wykrycie miejsc ponadnormatywnego "odkładania" się materiału wewnątrz pieca oraz lokalizację uszkodzeń wymurówki (izolacji) pieca obrotowego.

Pomiar termowizyjny wykonywany był z tych samych ustalonych pozycji, przy takich samych nastawach kamery, co pozwalało na porównanie zmian w rozkładzie temperaury na powierzchni płaszcza pieca obrotowego.

pomiar termowizyjny Trzebiniakamera termowizyjna Trzebiniapomiar termowizyjny pieca obrotowego