Analiza termowizyjna stanu technicznego kompensatorów tkaninowych

Termowizja Elektrociepłownia Katowice