Pomiar kamerą termowizyjną związany był z planowanymi pracamii docieploniowo - remontowymi i dotyczył analizy aktualnego stopnia izolacji termicznej budynku oraz wskazania newralgicznych miejsc wymagających szczególnej uwagi podczas póżniejszych prac.

Kraków - termowizja bloku wielorodzinnego