Celem niniejszych artykułów jest poruszenie wybranych zagadnień budowlanych trapiących wielu inwestorów i wykonawców, a dotyczących robót budowlanych i detali mających wpływ na efektywność energetyczną budynku. 
Zamieszczone poniżej porady są oparte o wieloletnie doświadczenie inżyniera nadzorującego duże i skomplikowane projekty budowlane oraz o wykonane inspekcje termowizyjne.

 

Zamieszczane artykuły będą dotyczyć kwestii rzadziej poruszanych w fachowej literaturze albo pozwolą spojrzeć na pewne problemy z innej perspektywy.

Wszelkie opinie zamieszczane są w dobrej wierze i stanowią prywatną opinię autora.