Opisywany obiekt był przedmiotem licznych pomiarów związanych z wystepowaniem wielu awarii i wycieków z instalacji przeciwpożarowej.

Specyfika badanej instalacji i obiektu wymagała zastosowania metody akustycznej do lokalizacji wycieku, ze względu na trudności z wyłączeniem instalacji na potrzeby badania metodą gazu znacznikowego.

Pomiary na tym obiekcie nalezały do jednych z najtrudniejszych, ze względu na fakt, iż instalacja wykonana była z PEHD, rura była dość dużej średnicy (315mm), a do tego ciężko było uzyskać ciszę na obiekcie znajdującym się obok trasy szybkiego ruchu i przy ciągłym ruchu ciężarówek wewnątrz obiektu.

Pomimo opisanych utrudnień większość wycieków zlokalizowano metodą akustyczną, z pojedyńczymi przypadkami gdzie musiano zastosować metodę gazu znacznikowego.

Bielany Wrocławskie - awaria instalacji PPOŻBielany Wrocławskie - wyciek z rury PEHD - uszkodzona elektromufawykrycie wycieku wody z instalacji przeciwpożarowej - geofon