Opisywany obiekt był przedmiotem licznych pomiarów związanych z wystepowaniem wielu awarii i wycieków z instalacji przeciwpożarowej.

Specyfika badanej instalacji i obiektu wymagała zastosowania nieinwazyjnej metody elektroakustycznej do lokalizacji wycieku, ze względu na trudności z wyłączeniem instalacji na potrzeby badania metodą gazu znacznikowego.

Pomiary na tym obiekcie należały do jednych z najtrudniejszych, ze względu na fakt, iż instalacja wykonana była z PEHD, rura była dość dużej średnicy (315mm), a do tego ciężko było uzyskać ciszę na obiekcie znajdującym się obok trasy szybkiego ruchu i przy ciągłym ruchu ciężarówek wewnątrz obiektu.

Pomiary geofonem, które powinny być wykonane przy idelanych warunkach akustycznych, w wielu przypadkach musiały być wykonane w skrajnie niekorzystnych warunkach (pogodowych i akustycznych), a do tego przeważnie pod presją czekających kilkunastu pracowników ekipy naprawczej i kilku koparek/ładowarek grzejących silnik i czekających na "zielone swiatło" :).

O ile w takich warunkach nie było mowy o 100% pewności co do wskazań, to jednak w każdym z przypadków odkrywka potwierdzała poprawność wskazanej lokalizacji wycieku.

Pomimo opisanych utrudnień większość wycieków zlokalizowano metodą akustyczną, z pojedyńczymi przypadkami, gdzie musiano zastosować metodę gazu znacznikowego.

Bielany Wrocławskie - awaria instalacji PPOŻ Bielany Wrocławskie - wyciek z rury PEHD - uszkodzona elektromufa wykrycie wycieku wody z instalacji przeciwpożarowej - geofon