Lokalizacja wycieku z instalacji centralnego ogrzewania zasilającej szereg domków kempingowych. Wykrycie wycieku było utrudnione, gdyż instalacja była położona w podziemnym, zaizolowanym kanale betonowym.

Na podstawie przeprowadzonych różnymi metodami pomiarów, zlokalizowano uszkodzenie instalacji.

Detekcja wycieku Brenna