Lokalizacja wycieku z przyłącza wodociagowego na terenie ośrodka sportowego w Krakowie. Ze względu na znaczne ubytki wody występująca awaria utrudniała normalne funkcjonowanie ośrodka.

W pierwszym etapie prac konieczne było trasowanie przebiegu instalacji, a następnie dokonano diagnostyki całej wytrasowanej instalacji i wskazano miejsce uszkodzenia wodociągu.

Wyciek - Klub Sportowy Krakow