Poszukiwanie wycieku z instalacji CO na terenie Hotelu Europejskiego w Krakowie, bez żadnych oznak zniszczenia, oraz przy braku kompletnych planów dotyczących przebiegu instalacji.

Ze względu na brak dokumentacji, oraz konieczność przebadania kilku budynków, wykrycie wycieku było dużym wyzwaniem, jednakże zakończyło się pełnym sukcesem.

wyciek Hotel Europejski