Badaniu podlegał dach o niewielkim nachyleniu pokryty natryskową izolacją polimocznikową.

W rejonie prawdopodobnego przecieku zlokalizowano przy pomocy kamery termowizyjnej zalegającą wilgoć pod warstwą izolacji, a dzięki dalszemu badaniu metodą gazową dokonano lokalizacji żródła infiltracji wody opadowej.

wyciek dach plaski