Zlecenie dotyczyło wykrycia miejsca uszkodzenia nowej, rozległej (ok 900 m) instalacji przeciwpożarowej, na rurze PEHD 315 w związku ze spadkami ciśnienia w trakcie prób odbiorowych. Obiekt ten był badany dwukrotnie w związku z dwiema niezależnymi awariami.

Pierwszy pomiar wykonano z wykorzystaniem geofonu, natomiast drugi wyciek, ze względu na znaczny hałas od występującego wiatru, wykonano z wykorzystaniem metody gazowej.

Wyciek sieci PPOZ Gdansk