Zlecenie dotyczyło diagnostyki instalacji wodociągowej w celu lokalizacji jej nieszczelności. Wyciek wody nie dawał żadnych oznak na poziomie gruntu pomimo dużej ilości traconej wody.

Po przeprowadzonej diagnostyce całej instalacji, dokonano dokładnej lokalizacji żródła wycieku.

W celu wykrycia nieszczelności wykonano osłuch instalacji geofonem jak również przeprowadzono pomiar korelatorem.

wyciek Walcownia