Kolejna diagnostyka wycieku z instalacji PPOŻ przyniosła tym razem ciekawostkę w postaci występujących bardzo nietypowych, betonowych zbiorników wody pożarowej o kształcie odwróconego stożka.

Był to rzadki przypadek obejrzenia tak nietypowych zbiorników zasilających badaną instalację.

Mała skala wycieku wymusiła zastosowanie metody gazu znacznikowego, a jak zawsze w przypadku małych wycieków, najważniejsze okazało się poprawne przygotowanie instalacji do badania tą metodą.

Przy okazji procesu lokalizacji wycieku, dokonano trasowania przebiegu rurociągu w terenie z wykorzystaniem lokalizatora infrastruktury oraz generatora sygnału pomiarowego.

ham1 ham2 ham3

 ham4 Infraskan wyciek przemysłowy

Proces lokalizacji zakończył się pozytywną detekcją miejsca uszkodzenia rurociągu PPOŻ.  

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl