Zlecenie związane było z detekcją nieszczelności na instalacji wody bytowej przebiegającej w rejonie nasypu kolejowego.

Znaczącą komplikacją pomiaru był fakt występowania mieszanki materiałów, z których wykonany był badany rurociąg, co ograniczało możliwość zastosowania metody korelacyjnej w procesie lokalizacji nieszczelności.

To własnie ten fakt najprawdopodobniej sprawił, że wcześniejsze próby lokalizacji nieszczelności przez inną firmę nie dały rezultatu.

 

Badana instalacja nie posiadała poprawnej inwentaryzacji czy też dokumentacji projektowej, której możnaby zaufać.

W związku z powyższym wyzwaniem było nie tylko zlokalizowanie nieszczelności, ale i nawet samo określenie przebiegu instalacji.

Rurociąg położono bez taśmy lokalizacyjnej, a oba dostępne końce rurociągu wykonane były z PEHD, co uniemożliwiało trasowanie instalacji w galwanicznym trybie podpięcia generatora sygnału. 

Jedyną nadzieją, była informacja, że w środkowej części przebiegu wodociągu zastosowano rury stalowe.

Taka informacja pozwoliła wykorzystać lokalizator infrastruktury oraz generator sygnału pomiarowego w trybie indukcyjnym, co jednakże wygenerowało dodatkowe utrudnienie z rozróżnieniem sygnatury rurociągu o bliżej nieokreślonym położeniu, od innych liniowych, metalicznych, elementów infrastruktury kolejowej.

Po zakończeniu procesu trasowania, wykonano diagnostykę wycieku wody z wodociągu metodą gazu znacznikowego.

O ile zlecenie wiązało się z kilkoma technicznymi utrudnieniami, to ostatecznie skutecznie zlokalizowano poszukiwany wyciek wody z badanego rurociągu .

pkp1 pkp0 pkp2 

pkp3 pkp4

   

 

  

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl