Zlecenie obejmowało przeprowadzenie procesu lokalizacji uszkodzenia instalacji wodociagowej zasilającej kilka budynków w ramach kompleksu usługowego.

Badanie obejmowało zarówno pomiar geofonem / korelatorem (metodą elektroakustyczną), jak i badanie metodą gazu znacznikowego.

Pomiar rozpoczęto od dokładnego wytrasowania przebiegu instalacji wodociagowej, a następnie dokonano właściwego pomiaru zmierzającego do wykrycia miejsca nieszczelności instalacji.

Wykonane prace pozwoliły na zlokalizowanie dwóch nieszczelności na badanym rurociagu.

1Chełm lokalizacja wycieku wody z sieci wodociągowej 2Poszukiwanie wycieku wody Chełm lubelskie 3Chełm Lubelskie wyciek wody lokalizacja 

4Poszukiwanie przecieku wody lubelskie Chełm 

  

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl