Przedmiotem diagnostyki było zlokalizowanie awarii instalacji przeciwpożarowej na terenie nowo budowanego centrum logistycznego w Bydgoszczy.

Prace zlecone zostały przez wykonawcę zastępczego, więc brak było pełnych informacji co do rodzajów połaczeń rur i położenia kształtek.

W rejonach, gdzie było to możliwe, instalacja została odkopana przez zleceniodawcę, jednakże nie pozwoliło to na zlokalizowanie miejsca awarii rurociągu.

Badanie wycieku wody z instalacji przeprowadzono z wykorzystaniem metody gazu znacznikowego.

Jak zawsze, kluczowe okazało się odpowiednie przygotowanie instalacji do diagnostyki wycieku.

Po dokładnym sprawdzeniu całego przebiegu rurociagu, zlokalizowano rejon jego uszkodzenia, co pozwoliło na szybką naprawę i odbiór instalacji.

 

1Bydgoszcz wyciek z wodociągu 2Lokalizacja wycieku wody Bydgoszcz 3Infra Skan lokalizacja gazem znacznikowym 

4Diagnostyka wycieku metodą gazu znacznikowego Bydgoszcz 5Bydgoszcz lokalizacja wycieku z instalacji wodociągowej 6Hydrotech Bydgoszcz wyciek wody

 7sieć przeciwpożarowa lokalizacja wycieku wody

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl