Zlecenie dotyczyło odszukania miejsca awarii instalacji wodociągowej zasilającej kilkuklatkowy blok wielorodzinny. 

Instalacja była stosunkowo stara i teoretycznie wykonana ze stali i/lub żeliwa szarego. Problemem była informacja o możliwej częściowej wymianie instalacji na PE w rejonie wczesniejszej awarii. Pomimo obaw co do występowania bliżej nieokreślonego miksu materiałowego, podjęto próbę lokalizacji wycieku z wykorzystaniem metody elektroakustycznej. Ten konkretny pomiar nie dał pozytywnych rezultatów, w związku z czym w kolejnym etapie przeprowadzono badanie metodą gazu znacznikowego.

Pomiar zakończył się sukcesem i pozwolił zlokalizować uszkodzenie na kielichu rurociągu nieopodal studni wodomierzowej.

 lokalizacja wycieku z przyłącza korelator badanie wodociagu gaz znacznikowy badanie wodociagu       

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl