Opisywana diagnostyka miała nietypowy przebieg ze względu na wcześniejsze próby inwestora związane z usunięciem awarii.

Instalacja była badana dwukrotnie. Za pierwszym razem podczas przedmuchiwania wody z instalacji, instalacja uległa samouszczelnieniu.

Jak się okazało było to związane z faktem, iż jakiś czas przed zleceniem prac diagnostycznych, inwestor próbował uszczelnić instalację z zastosowaniem chemicznego uszczelniacza.

O ile uszczelniacz ten w trakcie normalnej pracy instalacji nie rozwiązywał problemu, to jednak w trakcie przygotowań do badania metodą gazu znacznikowego już przypominał o swoim istnieniu. Dodatkowym utrudnieniem okazały się zmiany w przebiegu instalacji, o których nikt nie wiedział, a co okazało się jasne dopiero na koniec prac.

Drugie podejście do badania instalacji wykonano około rok po pierwszej próbie, gdy uszczelniacz znowu się wypłukał.

Za drugim razem również niewiele brakło, aby instalacja uległa samouszczelnieniu, ale drobne zmiany w metodologii prac umożliwiły wykonanie diagnostyki metodą gazu znacznikowego.

Za drugim razem udało się uzyskać upływ gazu z instalacji, ale pomimo długich prób detekcji nie zlokalizowano awarii.

Od samego początku pomiaru układ położenia przyłączy w budynkach, położenia budynków wzgledem siebie i położenia zasuwy sekcyjnej budził wątpliwości co do przebiegu instalacji. 

Mając na uwadze brak lokalizacji wycieku w rejonie przebiegu instalacji wskazanego przez inwestora, postanowiono wykonać badanie w rejonie podejrzewanych, logicznych zmian przebiegu instalacji.

Podejrzenia okazały się trafne!

Wyciek znajdował się na "zapomnianej", ślepej odnodze instalacji, przewidzianej pod przyszłą rozbudowę budynków.

Było to dodatkowo o tyle logiczne, że taki układ instalacji uniemożliwiał przepłukanie uszczelniacza z instalacji, a tym samym tłumaczył "samouszczelnianie" się instalacji.

Przypadek ten jedynie potwierdził wypracowaną na przestrzeni lat opinię, że jeśli prawidłowo wykonywany pomiar metodą gazu znacznikowego nie daje rezultatu, to znaczy, że przebieg instalacji, jej głębokość położenia lub przebieg innych pobliskich instalacji jest inny niz początkowo zakładano.

 

 1Wadów lokalizacja wycieku wody 2geofon lokalizacja nieszczelności 3skuteczna lokalizacja przecieku wody       

 

    

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl