Badanie dotyczyło diagnostyki awarii rozległej instalacji przeciwpożarowej wykonanej z żeliwa sferoidalnego. 

Badanie na wskutek zbiegu nieprzewidzianych okoliczności nie pozwoliło wskazać precyzyjnie miejsca awarii, ale pozwoliło ograniczyć rejon poszukiwań do odnogi jednej sekcji tryskaczowej.
Charakterystyka zakładu nie pozwalała na dłuższe wyłączenie instalacji PPOŻ w celu swobodnej diagnostyki metodą gazową, więc pomimo małej skali wycieku (<5m3/dobę)  i stosunkowo "cichej" rury z żeliwa sferoidalnego, dokonano osłuchu trasy instalacji geofonem. 

Badanie geofonem wskazało na występowanie uszkodzenia przy zasuwie, a mając na uwadze, że wcześniejsze próby ciśnieniowe zleceniodawcy wykluczały uszkodzenie za zasuwą, zasugerowano odkopanie samej zasuwy.

Jak się okazało w trakcie prac odkrywczych, sama odnoga została poprawnie wskazana jako rejon awarii, ale uszkodzenie znajdowało się jednak dalej za samą zasuwą, na odcinku teoretycznie wcześniej wykluczonym przez zlecenioawcę.

 

 1 wyciek wody centrum logistyczne 2 Panattoni metoda wykrywania wycieku 3 panattoni nieszczelność wykrywanie

    

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl