Badanie przeprowadzono w celu zlokalizowania nieszczelności instalacji przeciwpożarowej na terenie centrum logistycznego w Opolu. 

Obiek ten był już wcześniej badany przy okazji innej awarii instalacji wodnej, jednakże tym razem uszkodzenie okazało się trudniejsze do zlokalizowania. Wstępny pomiar geofonem nie dał oczekiwanych rezultatów, przy czym mała skala wycieku na poziomie kilku m3/dobę jak najbardziej tłumaczyła niepowodzenie pomiaru geofoenm na rurze PEHD. Ostatecznie dokonano pomiaru metodą gazu znacznikowego.

Pomiar metodą gazową pozwolił zlokalizować główną awarię rurociagu, a dodatkowo nieznaczną nieszczelność jednej zasuwy.

Jedyną komplikacją związaną z usunięciem awarii było samo miejsce położenia awarii, które ze względu na dużą głębokość posadowienia rurociągu we wskazanym rejonie i trudne warunki gruntowe (wysoki poziom wód gruntowych) nie zapowiadało się łatwe do naprawy.

 

1 centrum logistyczne awaria wodociągu 2 Panattoni lokalizacja awarii firma Infra Skan 3 lokalizacja nieszczelności centrum logistyczne 

4 diagnostyka wycieku wody Infraskan 6 diagnostyka sieci wodociągowych 5 usługa lokalizacji wycieku wody z wodociągu Panattoni

 7 usługi inżynierskie Infraskan lokalizacja nieszczelności wodociągu 8 gaz znacznikowy geofon elektroakustyka 9 kolejne udane wskazanie nieszczelności sieci wodociągowej

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl