Zlecenie to dotyczyło lokalizacji awarii wodociagowej na terenie dużego centrum logistycznego w Szczecinie.

Wyciek wody z instalacji przeciwpożarowej jakkolwiek był dość duży , to nie dawał żadnych śladów na powierzchni gruntu.

Jako, iż instalacja była wykonana z tworzywa (PEHD) w celu zlokalziowania wycieku wody głównie brano pod uwagę diagnostykę wycieku metodą gazu znacznikowego / śladowego.

Pomimo powyższego założenia, w pierwszej kolejności postanowiono dokonać wstępnego poszukiwania wycieku przy pomocy metody elektroakustycznej (wykorzystująć geofon) gdyż jest to metoda nieinwazyjna i nie wymagała wyłączenia badanej sieci przeciwpożarowej z użytku.

Po zbadaniu całej sieci okazało się, że pomiar geofonem dał na tyle jednoznaczne wyniki, że nie było konieczności dalszej diagnostyki wycieku metodą gazu znacznikowego.

Odkrywka terenu we wskazanym miejscu jednoznacznie potwierdziła prawidłowe wykonanie procesu poszukiwania wycieku wody.

 

Szczecin exeter park szukanie wycieku wodySzczecin Exeter Park geofon

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl