Zlecenie to obejmowało poszukiwanie wielu uszkodzeń instalacji wodociagowej na terenie rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Olkuszu, w województwie małopolskim.

Niektóre z lokalizowanych wycieków wody związane były z ewidentnymi uszkodzeniami rurociągu przez ciężki sprzęt innych firm pracujących obok rurociagu, jednakże zlokalizowano również wiele nietypowych wad na zgrzewach doczołowych rurociągu PEHD.

O ile zazwyczaj zgrzewy doczołowe nie są brane pod uwagę jako potencjalne źródło wycieku wody ze względu na ich olbrzymią wytrzymałość , o tyle w tym przypadku dochodziło do ich sukcesywanego rozszczelniania w trakcie kolejnych prób ciśnieniowych.

Po zlokalizowaniu pierwszych wycieków wody i ich naprawie, instalacja początkowo przechodziła próbę szczelności, ale w trakcie kolejnych godzin próby ciśnieniowej ulegała rozszczelnieniu. 

Taki proces pojawił się kilkukrotnie, za każdym razem udawało się sprawnie zlokalizować wyciek metodą gazową lub elektroakustyczną, po czym instalacja była naprawiana przez wykonawcę, a kolejnego dnia rozszczelniał się inny odcinek instalacji.

Ze względu na wątpiwości co do przebiegu niektórych odcinków instalacji, dokonano trasowania przebiegu instalacji z wykorzystaniem włókna przewodzącego oraz zestawu generator sygnalu / lokalizator infrastruktury podziemnej.

Podczas jednego z pomiarów metodą gazu znacznikowego udało się zlokalizować jeden z najmniejszych wycieków jakie kiedykolwiek były badane w trakcie wieloletniej pracy.

Po odkoopaniu wskazanego miejsca wyciek ten był widoczny i słyszalny dopiero po zapianowaniu połaczenia, a i wówczas "bąbelki" były bardzo nieliczne - jak na instalację znajdującą się 1.5m pod ziemią był to rewelacyjny rezultat.

oczyszczalnia Olkusz usługa lokalizacji wycieku Oczyszczalnia Olkusz odkopywanie nieszczelnosci oczyszczalnia olkusz instalacja przemysłowa szukanie wycieku Oczyszczalnia Olkusz lokalizacja wycieku 

oczyszczalnia Olkusz poszukiwanie wycieku wodyoczyszczalnia olkusz usługi inżynieryjskie oczyszczalnia Olkusz szukanie wycieku wody oczyszczalnia wody uszkodzona rura 

diagnostyka wycieku Olkusz lokalizacja nieszczelności połączenia rur Olkusz lozalizacja wycieku wody w Olkuszu

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl