Przedmiotem poszukiwania wycieku była obwodowa instalacja wodociagowa obsługująca zarówno potrzeby socjalne jak i hydranty PPOŻ.

Dokładne oględziny i wstępna diagnostyka instalacji wykazały, iż poszukiwany wyciek wody znajduje się na zupełnie innym odcinku instalacji aniżeli pierwotnie zakładał zleceniodawca.

Wykonane próby ciśnieniowe instalacji pozoliły jednoznacznie określić część instalacji, na której występował wyciek.

W celu lokalizacji wycieku wody, w pierwszej kolejności dokonano pomiaru elektroakustycznego instalacji (pomiar geofonem), ale ze względu na znaczny hałas w rejonie pomiaru, konieczna była dalsza weryfikacja uszkodzenia metodą gazu znacznikowego.

Wykonana diagnostyka pozwoliła określić lokalizację głównego poszukiwanego wycieku, a w trakcie prac pobocznych zlokalizowano również uszkodzenie innego odcinka instalacji, który z założenia nia miał podlegać badaniu.

Zory CH wyciek wody Zory awaria instalacji Zory woj slaskie wyciek wody

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl