Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków znacznie przekracza liczbę dwóch tysięcy, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

Lokalizacja wycieku z przyłącza wodociagowego na terenie ośrodka sportowego w Krakowie. Ze względu na znaczne ubytki wody występująca awaria utrudniała normalne funkcjonowanie ośrodka.

W pierwszym etapie prac konieczne było trasowanie przebiegu instalacji, a następnie dokonano diagnostyki całej wytrasowanej instalacji i wskazano miejsce uszkodzenia wodociągu.

Wyciek - Klub Sportowy Krakow