Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków znacznie przekracza liczbę dwóch tysięcy, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

Badanie dotyczyło wykrycia miejsca nieszczelności wodociągu w związku z zawyżonymi rachunkami. Badanie było utrudnione ze względu na fakt, iż instalacja była wykonana z PVC, co znacząco utrudnia zastosowanie metod nasłuchowych. Badanie zakończyło się zlokalizowaniem uszkodzenia w bliskiej odległości od studni wodomierzowej.

Wyciek Hotel Demel

Celem badania była lokalizacja miejsca wycieku z instalacji ciepłej wody.

Badanie wykazało miejsce prawdopodobnego wycieku, a badany obszar został również zbadany pojemnościowym miernikiem wilgotności materiałów budowlanych w celu weryfikacji stopnia zawilgocenia podłogi. Późniejsza odkrywka potwierdziła miejsce występowania wycieku.

Badanie dotyczyło wycieku w instalacji zimnej wody wewnątrz domu.

Podczas badania dokonano lokalizacji przebiegu rurociągu przy pomocy lokalizatora z generatorem sygnału, a do wykrycia nieszczelnosci zastosowano metodę akustyczną oraz badanie gazem obojętnym.

Zlokalizowana nieszczelność była położona około 1m poniżej podłogi.

lokalizacja wycieku wody Poronin

Przedmiotem zlecenia była weryfikacja tezy, czy pojawiająca się na niższej kondygnacji wilgoć jest związana z wcześniej naprawioną instalacją kanalizacyjną.

Badanie wykonano przy pomocy endoskopu, a wykonany filmik można zobaczyć uruchamiając poniższy odnośnik :

 

Endoskopowa weryfikacja wycieku z kanalizacji

wyciek krakow endoskop

Lokalizacja wycieku z instalacji centralnego ogrzewania zasilającej szereg domków kempingowych. Wykrycie wycieku było utrudnione, gdyż instalacja była położona w podziemnym, zaizolowanym kanale betonowym.

Na podstawie przeprowadzonych różnymi metodami pomiarów, zlokalizowano uszkodzenie instalacji.

Detekcja wycieku Brenna

Inspekcja dotyczyła wycieku z instalacji CO bez widocznych śladów wilgoci (wyciek do gruntu z głęboko posadowionej instalacji). Lokalizacji dokonano za pomocą lokalizatora infrastruktury podziemnej oraz kamery termowizyjnej. Ponieważ kilka miejsc wykazywało nietypowy rozkład temperatury, dodatkowo dokonano nasłuchu elektroakustycznego w celu zawężenia miejsca występowania wycieku

Zlecenie dotyczyło nietypowej sytuacji, gdyż znaczny wyciek (ok 10-20m3 / miesiąc) nie dawał żadnych oznak zniszczenia w domu jednorodzinnym. Wyciek został zlokalizowany na przyłaczu wody do spłuczki pod tynkowej.

Wyciek spluczka podtynkowa Geberit

Lokalizacja dotyczyła wycieku z instalacji ciepłej wody. Jako, że wynik inspekcji termowizyjnej był dość jednoznaczny proces lokalizacji ograniczono do pomiaru kamerą termowizyjną. Odkrywka wykonana przez zleceniodawcę potwierdziła źródło wycieku w odległości kilku cm od wskazanego miejsca.

Celem badania była lokalizacja wycieku prowadzącego do zniszczeń w luksusowym apartamencie. Zdiagnozowana awaria dotyczyła instalacji zimnej wody. Miejsce uszkodzenia zostało potwierdzone przez pomiar kamerą termowizyjną po drobnej modyfikacji sieci zasilającej zimną wodę.

Wyciek wody Krakow

Lokalizacja dotyczyła wycieku z instalacji CWU. Uszkodzenie w rejonie pionu instalacji zostało zlokalizowane przy pomocy kamery termowizyjnej.