Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków znacznie przekracza liczbę dwóch tysięcy, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

Badaniu podlegał dach o niewielkim nachyleniu pokryty natryskową izolacją polimocznikową.

W rejonie prawdopodobnego przecieku zlokalizowano przy pomocy kamery termowizyjnej zalegającą wilgoć pod warstwą izolacji, a dzięki dalszemu badaniu metodą gazową dokonano lokalizacji żródła infiltracji wody opadowej.

wyciek dach plaski

Poszukiwanie wycieku z instalacji CO na terenie Hotelu Europejskiego w Krakowie, bez żadnych oznak zniszczenia, oraz przy braku kompletnych planów dotyczących przebiegu instalacji.

Ze względu na brak dokumentacji, oraz konieczność przebadania kilku budynków, wykrycie wycieku było dużym wyzwaniem, jednakże zakończyło się pełnym sukcesem.

wyciek Hotel Europejski

Badanie dotyczyło lokalizacji wycieku z instalacji ciepłej wody w podłodze na kondygnacji parterowej.

Ze względu na mały rozmiar wycieku oraz ułożenie rur pod warstwą izolacji, pomiar kamerą termowizyjną nie pozwalał na zlokalizowanie wycieku - do lokalizacji wykorzystano bardziej zawansowane metody pomiarowe.

wyciek wody Czestochowa

Lokalizacja wycieku z instalacji CO na terenie Hotelu. Nagła awaria wywołała drobne zniszczenia w obiekcie, jednakże ze względu na zniszczenia w kilku miejscach na różnych poziomach zleceniodawca nie mógł zlokalizować wycieku w klasyczny sposób. Dokonana lokalizacja umożłiwiła szybką naprawę w związku z zbliżającym się sezonem grzewczym.

Lokalizacja wycieku Hotel Krakow

Badanie dotyczyło lokalizacji wycieku z około 80-100 metrowego odcinka rury o rozmiarze 2” zasilającej szereg domów. Rura przebiegała przez górzysty, zalesiony teren przy jednoczesnym braku dokumentacji projektowej dotyczącej jej lokalizacji. Badanie rozpoczęto od zlokalizowania trasy rurociągu, a wykrytą nieszczelnością okazało się rozszczelnione połączenie gwintowanej mufy.

Badanie dotyczyło lokalizacji wycieku glikolu z instalacji GWC o długości około 200m położonej 2 m pod poziomem gruntu. Ze względu na specyfikę rozłożenia instalacji na bardzo dużej powierzchni, pomiar był mocno utrudniony, jednakże pomimo trudności zakończył się sukcesem.

Detekcja wycieku - Rzeszow

Lokalizacja wycieku z instalacji CO na terenie szpiatala w Katowicach. W trakcie procesu poszukiwania nieszczelności dokonano osłuchu geofonem całej instalacji, a następnie we wstępnie zawężonym rejonie zlokalizowano źródło wycieku metodą termowizyjną.

Wyciek Katowice

Przedmiotem zlecenia była lokalizacja wycieku wody w domu jednorodzinnym. Wyciek był nieznaczny, a po wykonaniu odkrywki we wskazanym miejscu wielkość wycieku określono na poziomie jednej kropli wody na ok 3 sekundy.

Wyciek wody Szolsza

Badanie dotyczyło wykrycia miejsca nieszczelności wodociągu w związku z zawyżonymi rachunkami. Badanie było utrudnione ze względu na fakt, iż instalacja była wykonana z PVC, co znacząco utrudnia zastosowanie metod nasłuchowych. Badanie zakończyło się zlokalizowaniem uszkodzenia w bliskiej odległości od studni wodomierzowej.

Wyciek Hotel Demel

Celem badania była lokalizacja miejsca wycieku z instalacji ciepłej wody.

Badanie wykazało miejsce prawdopodobnego wycieku, a badany obszar został również zbadany pojemnościowym miernikiem wilgotności materiałów budowlanych w celu weryfikacji stopnia zawilgocenia podłogi. Późniejsza odkrywka potwierdziła miejsce występowania wycieku.