Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków znacznie przekracza liczbę dwóch tysięcy, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

Badanie dotyczyło lokalizacji wycieku z około 80-100 metrowego odcinka rury o rozmiarze 2” zasilającej szereg domów. Rura przebiegała przez górzysty, zalesiony teren przy jednoczesnym braku dokumentacji projektowej dotyczącej jej lokalizacji. Badanie rozpoczęto od zlokalizowania trasy rurociągu, a wykrytą nieszczelnością okazało się rozszczelnione połączenie gwintowanej mufy.

Badanie dotyczyło lokalizacji wycieku glikolu z instalacji GWC o długości około 200m położonej 2 m pod poziomem gruntu. Ze względu na specyfikę rozłożenia instalacji na bardzo dużej powierzchni, pomiar był mocno utrudniony, jednakże pomimo trudności zakończył się sukcesem.

Detekcja wycieku - Rzeszow

Lokalizacja wycieku z instalacji CO na terenie szpiatala w Katowicach. W trakcie procesu poszukiwania nieszczelności dokonano osłuchu geofonem całej instalacji, a następnie we wstępnie zawężonym rejonie zlokalizowano źródło wycieku metodą termowizyjną.

Wyciek Katowice

Przedmiotem zlecenia była lokalizacja wycieku wody w domu jednorodzinnym. Wyciek był nieznaczny, a po wykonaniu odkrywki we wskazanym miejscu wielkość wycieku określono na poziomie jednej kropli wody na ok 3 sekundy.

Wyciek wody Szolsza

Badanie dotyczyło wykrycia miejsca nieszczelności wodociągu w związku z zawyżonymi rachunkami. Badanie było utrudnione ze względu na fakt, iż instalacja była wykonana z PVC, co znacząco utrudnia zastosowanie metod nasłuchowych. Badanie zakończyło się zlokalizowaniem uszkodzenia w bliskiej odległości od studni wodomierzowej.

Wyciek Hotel Demel

Celem badania była lokalizacja miejsca wycieku z instalacji ciepłej wody.

Badanie wykazało miejsce prawdopodobnego wycieku, a badany obszar został również zbadany pojemnościowym miernikiem wilgotności materiałów budowlanych w celu weryfikacji stopnia zawilgocenia podłogi. Późniejsza odkrywka potwierdziła miejsce występowania wycieku.

Badanie dotyczyło wycieku w instalacji zimnej wody wewnątrz domu.

Podczas badania dokonano lokalizacji przebiegu rurociągu przy pomocy lokalizatora z generatorem sygnału, a do wykrycia nieszczelnosci zastosowano metodę akustyczną oraz badanie gazem obojętnym.

Zlokalizowana nieszczelność była położona około 1m poniżej podłogi.

lokalizacja wycieku wody Poronin

Przedmiotem zlecenia była weryfikacja tezy, czy pojawiająca się na niższej kondygnacji wilgoć jest związana z wcześniej naprawioną instalacją kanalizacyjną.

Badanie wykonano przy pomocy endoskopu, a wykonany filmik można zobaczyć uruchamiając poniższy odnośnik :

 

Endoskopowa weryfikacja wycieku z kanalizacji

wyciek krakow endoskop

Lokalizacja wycieku z instalacji centralnego ogrzewania zasilającej szereg domków kempingowych. Wykrycie wycieku było utrudnione, gdyż instalacja była położona w podziemnym, zaizolowanym kanale betonowym.

Na podstawie przeprowadzonych różnymi metodami pomiarów, zlokalizowano uszkodzenie instalacji.

Detekcja wycieku Brenna

Inspekcja dotyczyła wycieku z instalacji CO bez widocznych śladów wilgoci (wyciek do gruntu z głęboko posadowionej instalacji). Lokalizacji dokonano za pomocą lokalizatora infrastruktury podziemnej oraz kamery termowizyjnej. Ponieważ kilka miejsc wykazywało nietypowy rozkład temperatury, dodatkowo dokonano nasłuchu elektroakustycznego w celu zawężenia miejsca występowania wycieku