Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków znacznie przekracza liczbę dwóch tysięcy, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

Lokalizacja wycieku z instalacji centralnego ogrzewania zasilającej szereg domków kempingowych. Wykrycie wycieku było utrudnione, gdyż instalacja była położona w podziemnym, zaizolowanym kanale betonowym.

Na podstawie przeprowadzonych różnymi metodami pomiarów, zlokalizowano uszkodzenie instalacji.

Detekcja wycieku Brenna

Inspekcja dotyczyła wycieku z instalacji CO bez widocznych śladów wilgoci (wyciek do gruntu z głęboko posadowionej instalacji). Lokalizacji dokonano za pomocą lokalizatora infrastruktury podziemnej oraz kamery termowizyjnej. Ponieważ kilka miejsc wykazywało nietypowy rozkład temperatury, dodatkowo dokonano nasłuchu elektroakustycznego w celu zawężenia miejsca występowania wycieku

Zlecenie dotyczyło nietypowej sytuacji, gdyż znaczny wyciek (ok 10-20m3 / miesiąc) nie dawał żadnych oznak zniszczenia w domu jednorodzinnym. Wyciek został zlokalizowany na przyłaczu wody do spłuczki pod tynkowej.

Wyciek spluczka podtynkowa Geberit

Lokalizacja dotyczyła wycieku z instalacji ciepłej wody. Jako, że wynik inspekcji termowizyjnej był dość jednoznaczny proces lokalizacji ograniczono do pomiaru kamerą termowizyjną. Odkrywka wykonana przez zleceniodawcę potwierdziła źródło wycieku w odległości kilku cm od wskazanego miejsca.

Celem badania była lokalizacja wycieku prowadzącego do zniszczeń w luksusowym apartamencie. Zdiagnozowana awaria dotyczyła instalacji zimnej wody. Miejsce uszkodzenia zostało potwierdzone przez pomiar kamerą termowizyjną po drobnej modyfikacji sieci zasilającej zimną wodę.

Wyciek wody Krakow

Lokalizacja dotyczyła wycieku z instalacji CWU. Uszkodzenie w rejonie pionu instalacji zostało zlokalizowane przy pomocy kamery termowizyjnej.

Lokalizacja wycieku z przyłącza wodociagowego na terenie ośrodka sportowego w Krakowie. Ze względu na znaczne ubytki wody występująca awaria utrudniała normalne funkcjonowanie ośrodka.

W pierwszym etapie prac konieczne było trasowanie przebiegu instalacji, a następnie dokonano diagnostyki całej wytrasowanej instalacji i wskazano miejsce uszkodzenia wodociągu.

Wyciek - Klub Sportowy Krakow