Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków znacznie przekracza liczbę dwóch tysięcy, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

Przedmiotem zlecenia była lokalizacja wycieku wody z wodociągu na terenie zakładu przemysłowego.

Badany odcinek miał przybliżoną długość ok 200m i średicę 150/100 mm.

Lokalizacja dodatkowo była utrudniona faktem, iż rura położona była na głębokości ok 3m i na dużej części przebiegała pod podwójną (nowa na sterej) przemysłową posadzką betonową.

Lokalizację wykonano przy wykorzystaniu geofonu,korelatora oraz metody gazu znacznikowego.

Pomyślna lokalizacja miejsca wycieku poprzedzona została wyznaczeniem przebiegu instalacji w badanym rejonie przy pomocy lokalizatora infrastruktury podziemnej.

wyciek wielun

Badanie dotyczyło lokalizacji wycieku w związku ze znacznymi zniszczeniami w domu jednorodzinnym.

Żródłem wycieku okazała się instalacji ciepłej wody, a sama nieszczelność została wykryta przy pionie zasilającym drugie piętro.

Do wykrycie rejonu uszkodzenia została wykorzystana metoda termowizyjna, oraz metoda gazowa i elektroakustyczna.

wyciek Tarnowskie Gory

Pomiary wykonywane były w związku z częsymi awariami magistrali na terenie osiedla.

Pomiary, w zalezności od rodzaju badanego uszkodzenia, wykonywano metodą korelacyjną, elektroakustyczną oraz termowizyjną. 

wyciek wody sieci CWU i CO

Przedmiotem zlecenia była lokalizacja wycieku z instalacji ciepłej wody na terenie szpitala.

Wyciek nie dawał żadnych oznak na poziomie gruntu - jedyną wskazówką był nieuzasadniony wzrost zużycia ciepłej wody.

Wyciek został wykryty metodą korelacyjną, ale sam pomiar był rzadkim przypadkiem, gdzie udało się również wykorzystać metodę termowizyjną do diagnostyki instalacji położonej głęboko w gruncie (termowizja zazwyczaj pozwla badać jedynie "płytkie" wycieki).

Szpital - detekcja wycieku

Pomiar dotyczył identyfikacji zródła wycieku oraz jego lokalizacji. Oznaki wycieku były dość nietypowe, gdyż woda wydobywała się min. przez włącznik światła na klatce schodowej pietro poniżej badanego mieszkania.

Żródło wycieku zostało zawężone do instalacji kanalizacyjnej, a po podjęciu odpowiednich czynności przygotowawczych dokonano dokładnej lokalizacji nieszczelności kamerą termowizyjną.

wyciek kanalizacja

W celu wykrycia miejsca uszkodzenia wodociągu dokonano pomiaru korelacyjnego z wykorzystaniem hydrofonów, co pozwoliło na nasłuchiwanie szumu wycieku bezpośrednio ze słupa wody. Pomiar ze względu na dużą odległość (220m) pomiędzy punktami osłuchowymi na instalacji wykonanej z PE, oraz fakt iż instalacjia znajdowała się pod uczęszczaną drogą, był mocno utrudniony, jednakże pozwolił znacząco zawężić miejsce uszkodzenia instalacji wodociągowej.

wyciek PE korelacja hydrofony

Lokalizacja dotyczyła wycieku zimnej wody bez żadnych objawów zniszczenia, na terenie baru/restauracji położonego w rejonie Rynku Głównego w Krakowie.

Zadanie było utrudnione faktem, iż badanie dotyczyło znacznego obszaru (wiele pomieszczeń na różnych poziomach) przy całkowitym braku informacji dotyczących przebiegu instalacji i liczby odgałęzień.

W celu wykrycia wycieku wykorzystano lokalizator rur z generatorem sygnału pomiarowego, metodę gazową oraz pomiar elektroakustyczny z wykorzystaniem geofonu.

Lokalizacja przecieku - Bar i Restauracja Krakow

Przedmiotem zlecenia było wykrycie wycieku wody z instalacji wodociągowej zasilającej sklep " Biedronka" w związku z bardzo zawyżonymi rachunkami za wodę. Pomiarowi podegała instalacja zewnętrzna jak również wewnętrzna instalacja hydrantowa budynku.

Do wykrycia wycieku wykorzystano metodę elektroakustyczną jak również pomiar z wykorzystaniem gazu obojętnego.

Wyciek Swidnica

Zlecenie dotyczyło diagnostyki instalacji wodociągowej w celu lokalizacji jej nieszczelności. Wyciek wody nie dawał żadnych oznak na poziomie gruntu pomimo dużej ilości traconej wody.

Po przeprowadzonej diagnostyce całej instalacji, dokonano dokładnej lokalizacji żródła wycieku.

W celu wykrycia nieszczelności wykonano osłuch instalacji geofonem jak również przeprowadzono pomiar korelatorem.

wyciek Walcownia

Zlecenie dotyczyło wykrycia miejsca uszkodzenia nowej, rozległej (ok 900 m) instalacji przeciwpożarowej, na rurze PEHD 315 w związku ze spadkami ciśnienia w trakcie prób odbiorowych. Obiekt ten był badany dwukrotnie w związku z dwiema niezależnymi awariami.

Pierwszy pomiar wykonano z wykorzystaniem geofonu, natomiast drugi wyciek, ze względu na znaczny hałas od występującego wiatru, wykonano z wykorzystaniem metody gazowej.

Wyciek sieci PPOZ Gdansk