Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków znacznie przekracza liczbę dwóch tysięcy, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

Pomiar dotyczył identyfikacji zródła wycieku oraz jego lokalizacji. Oznaki wycieku były dość nietypowe, gdyż woda wydobywała się min. przez włącznik światła na klatce schodowej pietro poniżej badanego mieszkania.

Żródło wycieku zostało zawężone do instalacji kanalizacyjnej, a po podjęciu odpowiednich czynności przygotowawczych dokonano dokładnej lokalizacji nieszczelności kamerą termowizyjną.

wyciek kanalizacja

W celu wykrycia miejsca uszkodzenia wodociągu dokonano pomiaru korelacyjnego z wykorzystaniem hydrofonów, co pozwoliło na nasłuchiwanie szumu wycieku bezpośrednio ze słupa wody. Pomiar ze względu na dużą odległość (220m) pomiędzy punktami osłuchowymi na instalacji wykonanej z PE, oraz fakt iż instalacjia znajdowała się pod uczęszczaną drogą, był mocno utrudniony, jednakże pozwolił znacząco zawężić miejsce uszkodzenia instalacji wodociągowej.

wyciek PE korelacja hydrofony

Lokalizacja dotyczyła wycieku zimnej wody bez żadnych objawów zniszczenia, na terenie baru/restauracji położonego w rejonie Rynku Głównego w Krakowie.

Zadanie było utrudnione faktem, iż badanie dotyczyło znacznego obszaru (wiele pomieszczeń na różnych poziomach) przy całkowitym braku informacji dotyczących przebiegu instalacji i liczby odgałęzień.

W celu wykrycia wycieku wykorzystano lokalizator rur z generatorem sygnału pomiarowego, metodę gazową oraz pomiar elektroakustyczny z wykorzystaniem geofonu.

Lokalizacja przecieku - Bar i Restauracja Krakow

Przedmiotem zlecenia było wykrycie wycieku wody z instalacji wodociągowej zasilającej sklep " Biedronka" w związku z bardzo zawyżonymi rachunkami za wodę. Pomiarowi podegała instalacja zewnętrzna jak również wewnętrzna instalacja hydrantowa budynku.

Do wykrycia wycieku wykorzystano metodę elektroakustyczną jak również pomiar z wykorzystaniem gazu obojętnego.

Wyciek Swidnica

Zlecenie dotyczyło diagnostyki instalacji wodociągowej w celu lokalizacji jej nieszczelności. Wyciek wody nie dawał żadnych oznak na poziomie gruntu pomimo dużej ilości traconej wody.

Po przeprowadzonej diagnostyce całej instalacji, dokonano dokładnej lokalizacji żródła wycieku.

W celu wykrycia nieszczelności wykonano osłuch instalacji geofonem jak również przeprowadzono pomiar korelatorem.

wyciek Walcownia

Zlecenie dotyczyło wykrycia miejsca uszkodzenia nowej, rozległej (ok 900 m) instalacji przeciwpożarowej, na rurze PEHD 315 w związku ze spadkami ciśnienia w trakcie prób odbiorowych. Obiekt ten był badany dwukrotnie w związku z dwiema niezależnymi awariami.

Pierwszy pomiar wykonano z wykorzystaniem geofonu, natomiast drugi wyciek, ze względu na znaczny hałas od występującego wiatru, wykonano z wykorzystaniem metody gazowej.

Wyciek sieci PPOZ Gdansk

Badaniu podlegał dach o niewielkim nachyleniu pokryty natryskową izolacją polimocznikową.

W rejonie prawdopodobnego przecieku zlokalizowano przy pomocy kamery termowizyjnej zalegającą wilgoć pod warstwą izolacji, a dzięki dalszemu badaniu metodą gazową dokonano lokalizacji żródła infiltracji wody opadowej.

wyciek dach plaski

Poszukiwanie wycieku z instalacji CO na terenie Hotelu Europejskiego w Krakowie, bez żadnych oznak zniszczenia, oraz przy braku kompletnych planów dotyczących przebiegu instalacji.

Ze względu na brak dokumentacji, oraz konieczność przebadania kilku budynków, wykrycie wycieku było dużym wyzwaniem, jednakże zakończyło się pełnym sukcesem.

wyciek Hotel Europejski

Badanie dotyczyło lokalizacji wycieku z instalacji ciepłej wody w podłodze na kondygnacji parterowej.

Ze względu na mały rozmiar wycieku oraz ułożenie rur pod warstwą izolacji, pomiar kamerą termowizyjną nie pozwalał na zlokalizowanie wycieku - do lokalizacji wykorzystano bardziej zawansowane metody pomiarowe.

wyciek wody Czestochowa

Lokalizacja wycieku z instalacji CO na terenie Hotelu. Nagła awaria wywołała drobne zniszczenia w obiekcie, jednakże ze względu na zniszczenia w kilku miejscach na różnych poziomach zleceniodawca nie mógł zlokalizować wycieku w klasyczny sposób. Dokonana lokalizacja umożłiwiła szybką naprawę w związku z zbliżającym się sezonem grzewczym.

Lokalizacja wycieku Hotel Krakow