Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków znacznie przekracza liczbę dwóch tysięcy, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

Obiekt ten był już kilkukrotnie badany w związku z okresowymi awariami instalacji przeciwpożarowej. Wyciki wody na tej instalacji są trudne do badania ze względu na olbrzymi zład (duża średnica i długość instalacji ). W zależności od konkretnego przypadku, instalacja była badana korelatorem, geofonem oraz metodą gazu znacznikowego. Ze względu na położenie budynku na piaszczystym gruncie, już sama weryfikacja wskazanego miejsca wycieku była problematyczna, gdyż wyciek o wielkości kilkudziesięciu m3/dobę nie powodował zawilgocenia gruntu 1 m od miejsca występowania awarii. 

 Gdańsk ul Kontenerowa diagnostyka rozległej instalacji PPOŻ na terenie centrum logistycznego  Gdańsk ul Kontenerowa lokalizacja wycieku z rozległej instalacji PPOŻ na terenie centrum logistycznego

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Zlecenie dotyczyło lokalizacji awarii instalacji wodociągowej. Cała instalacja była dość rozległa, natomiast badaniu podlegał kilkusetmetrowy odcinek wyizolowany za pomoca dostępnych zasów.

Obiekt był juz wcześniej przebadany przez inną firmę, jednakże ze względu na niepowodzenie tamtego pomiaru, wykonawca zwrócił się z prośbą o lokalizację awarii do firmy Infra Skan.

Po zaznajomieniu się z instalacją i analizą dostępnej armatury , wybrano punkt podłączeniowy do instalacji, a samą diagnostykę postanowiono wykonac metodą gazu znacznikowego.

Pomiar zakończył się zlokalizowaniem znacznego uszkodzrnia, które jak się później okazało, powstało w miejscu tymczasowego podpięcia wody do kontenerów budowlanych, co nie zostało zinwentaryzowane na dostępnej dokumentacji.
 

wyciek opole lokalizacja wycieku wody Opole  opole metoda gazu znacznikowego

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Przedmiotowy zakład przemysłowy był wielokrotnie badany w zwązku z występowaniem licznych awarii i wycieków wody.

Ze względu na specyficzne warunki geologiczne, wycieki nie powodowały wypływu wody na powierzchnię, pomimo, iż największy z badanych wycieków miał skalę 1200 m3 na dobę!

Do diagnostyki wykorzystywano metody akustyczne (geofon, korelator), jednakże bardzo silne wibracje od maszyn pracujących w trybie całodobowym 24/7, wielokrotnie wymuszały zakończenie diagnostyki metodą gazową.

Wszystkie wycieki udało się poprawnie zlokalizować, aczkoliwek kilka z nich wymagało pomiaru metodą gazową.

poszukiwanie wycieku na zakładzie przemysłowym lokalizacja wycieku z instalacji PEHD geofonem usługa diagnostyki wycieku z rozbudowanej instalacji przeciwpożarowej

Opisywany obiekt był przedmiotem licznych pomiarów związanych z wystepowaniem wielu awarii i wycieków z instalacji przeciwpożarowej.

Specyfika badanej instalacji i obiektu wymagała zastosowania nieinwazyjnej metody elektroakustycznej do lokalizacji wycieku, ze względu na trudności z wyłączeniem instalacji na potrzeby badania metodą gazu znacznikowego.

Pomiary na tym obiekcie należały do jednych z najtrudniejszych, ze względu na fakt, iż instalacja wykonana była z PEHD, rura była dość dużej średnicy (315mm), a do tego ciężko było uzyskać ciszę na obiekcie znajdującym się obok trasy szybkiego ruchu i przy ciągłym ruchu ciężarówek wewnątrz obiektu.

Pomiary geofonem, które powinny być wykonane przy idelanych warunkach akustycznych, w wielu przypadkach musiały być wykonane w skrajnie niekorzystnych warunkach (pogodowych i akustycznych), a do tego przeważnie pod presją czekających kilkunastu pracowników ekipy naprawczej i kilku koparek/ładowarek grzejących silnik i czekających na "zielone swiatło" :).

O ile w takich warunkach nie było mowy o 100% pewności co do wskazań, to jednak w każdym z przypadków odkrywka potwierdzała poprawność wskazanej lokalizacji wycieku.

Pomimo opisanych utrudnień większość wycieków zlokalizowano metodą akustyczną, z pojedyńczymi przypadkami, gdzie musiano zastosować metodę gazu znacznikowego.

Bielany Wrocławskie - awaria instalacji PPOŻ Bielany Wrocławskie - wyciek z rury PEHD - uszkodzona elektromufa wykrycie wycieku wody z instalacji przeciwpożarowej - geofon

Przedmiotem zlecenia była lokalizacja wycieku wody z wodociągu na terenie zakładu przemysłowego.

Badany odcinek miał przybliżoną długość ok 200m i średicę 150/100 mm.

Lokalizacja dodatkowo była utrudniona faktem, iż rura położona była na głębokości ok 3m i na dużej części przebiegała pod podwójną (nowa na sterej) przemysłową posadzką betonową.

Lokalizację wykonano przy wykorzystaniu geofonu,korelatora oraz metody gazu znacznikowego.

Pomyślna lokalizacja miejsca wycieku poprzedzona została wyznaczeniem przebiegu instalacji w badanym rejonie przy pomocy lokalizatora infrastruktury podziemnej.

wyciek wielun

Badanie dotyczyło lokalizacji wycieku w związku ze znacznymi zniszczeniami w domu jednorodzinnym.

Żródłem wycieku okazała się instalacji ciepłej wody, a sama nieszczelność została wykryta przy pionie zasilającym drugie piętro.

Do wykrycie rejonu uszkodzenia została wykorzystana metoda termowizyjna, oraz metoda gazowa i elektroakustyczna.

wyciek Tarnowskie Gory

Pomiary wykonywane były w związku z częsymi awariami magistrali na terenie osiedla.

Pomiary, w zalezności od rodzaju badanego uszkodzenia, wykonywano metodą korelacyjną, elektroakustyczną oraz termowizyjną. 

wyciek wody sieci CWU i CO

Przedmiotem zlecenia była lokalizacja wycieku z instalacji ciepłej wody na terenie szpitala.

Wyciek nie dawał żadnych oznak na poziomie gruntu - jedyną wskazówką był nieuzasadniony wzrost zużycia ciepłej wody.

Wyciek został wykryty metodą korelacyjną, ale sam pomiar był rzadkim przypadkiem, gdzie udało się również wykorzystać metodę termowizyjną do diagnostyki instalacji położonej głęboko w gruncie (termowizja zazwyczaj pozwla badać jedynie "płytkie" wycieki).

Szpital - detekcja wycieku

Pomiar dotyczył identyfikacji zródła wycieku oraz jego lokalizacji. Oznaki wycieku były dość nietypowe, gdyż woda wydobywała się min. przez włącznik światła na klatce schodowej pietro poniżej badanego mieszkania.

Żródło wycieku zostało zawężone do instalacji kanalizacyjnej, a po podjęciu odpowiednich czynności przygotowawczych dokonano dokładnej lokalizacji nieszczelności kamerą termowizyjną.

wyciek kanalizacja

W celu wykrycia miejsca uszkodzenia wodociągu dokonano pomiaru korelacyjnego z wykorzystaniem hydrofonów, co pozwoliło na nasłuchiwanie szumu wycieku bezpośrednio ze słupa wody. Pomiar ze względu na dużą odległość (220m) pomiędzy punktami osłuchowymi na instalacji wykonanej z PE, oraz fakt iż instalacjia znajdowała się pod uczęszczaną drogą, był mocno utrudniony, jednakże pozwolił znacząco zawężić miejsce uszkodzenia instalacji wodociągowej.

wyciek PE korelacja hydrofony