Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków znacznie przekracza liczbę dwóch tysięcy, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

Badanie przeprowadzono w celu zlokalizowania nieszczelności instalacji CO oraz wody.

Zlecenie związane było ze wznowienem prac budowlano-remontowych na wcześniej wstrzymanej budowie dużego budynku zakwaterowania.

Jak się okazało w trakcie prac instalacyjnych, cztery różne instalacje na różnych pietrach/skrzydłach nie przechodziły powietrznej próby szczelności.

Poszukiwanie nieszczelności obejmowało różne metody pomiarowe takie jak termowizję, geofon oraz metodę gazu znacznikowego.

Dzięki zastosowaniu kilku metod pomiarowych udało się precyzyjnie zlokalizować wszystkie wycieki. 

Największą ciekawostką okazała się nieszczelność instalacji CO na jednym z pięter, za którą odpowiadała przecięta i zatynkowana rura podejścia CO do zlikwidowanego kaloryfera. Zdziwienie wynikało z tego, że tak zatynkowana rura była w stanie dość skutecznie utrzymać ciśnienie ok 6 Bar wykazując tylko powolny spadek ciśnienia. 

7 usługi wykrywania wycieku Infraskan 1geofon lokalizacja wycieku wody 2 wyciek wody firma Infraskan   

4 termowizja Flir lokalizacja wycieku 5 uszkodzenie na rurze lokalizacja nieszczelności 6 lokalizacja uszkodzenia wyciek wody 

    

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Badanie przeprowadzono w celu zlokalizowania nieszczelności instalacji przeciwpożarowej na terenie centrum logistycznego w Opolu. 

Obiek ten był już wcześniej badany przy okazji innej awarii instalacji wodnej, jednakże tym razem uszkodzenie okazało się trudniejsze do zlokalizowania. Wstępny pomiar geofonem nie dał oczekiwanych rezultatów, przy czym mała skala wycieku na poziomie kilku m3/dobę jak najbardziej tłumaczyła niepowodzenie pomiaru geofoenm na rurze PEHD. Ostatecznie dokonano pomiaru metodą gazu znacznikowego.

Pomiar metodą gazową pozwolił zlokalizować główną awarię rurociagu, a dodatkowo nieznaczną nieszczelność jednej zasuwy.

Jedyną komplikacją związaną z usunięciem awarii było samo miejsce położenia awarii, które ze względu na dużą głębokość posadowienia rurociągu we wskazanym rejonie i trudne warunki gruntowe (wysoki poziom wód gruntowych) nie zapowiadało się łatwe do naprawy.

 

1 centrum logistyczne awaria wodociągu 2 Panattoni lokalizacja awarii firma Infra Skan 3 lokalizacja nieszczelności centrum logistyczne 

4 diagnostyka wycieku wody Infraskan 6 diagnostyka sieci wodociągowych 5 usługa lokalizacji wycieku wody z wodociągu Panattoni

 7 usługi inżynierskie Infraskan lokalizacja nieszczelności wodociągu 8 gaz znacznikowy geofon elektroakustyka 9 kolejne udane wskazanie nieszczelności sieci wodociągowej

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Badanie przeprowadzono w celu zlokalizowania nieszczelności instalacji przeciwpożarowej. 

Instalacja była wykonana z PEHD, a wyciek był na "średnim" poziomie, więc o ile lokalizację rozpoczęto od badania geofonem, to brano równiez pod uwagę pomiar  metodą gazu znacznikowego

Poszukiwanie wycieku geofonem obejmowało osłuch armatury instalacji geofonem z mikrofonem prętowym oraz osłuch trasy nad rurociagiem geofonem z mikrofonem ziemnym.

Ostatecznie nie było konieczności szukania nieszczelności metodą gazu śladowego, gdyż nieinwazyjny osłuch geofonem, pozwolił zlokalizować wyciek wody w rejonie odnogi hydrantowej instalacji.

elektroakustyczna detekcja wycieku lokalizacja wycieku geofonem usługa detekcji awarii wodociągowych

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Zlecenie to dotyczyło lokalizacji awarii wodociągowej na terenie dużego centrum logistycznego w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim.

Wyciek wody z instalacji przeciwpożarowej jakkolwiek był dość duży, to nie dawał żadnych śladów na powierzchni gruntu.

Jako, iż instalacja była wykonana z tworzywa (PEHD) to w celu zlokalizowania wycieku wody brano głównie pod uwagę diagnostykę wycieku metodą gazu znacznikowego / śladowego.

Pomimo powyższego założenia, w pierwszej kolejności postanowiono dokonać wstępnego poszukiwania wycieku przy pomocy metody elektroakustycznej (wykorzystując geofon), gdyż jest to metoda nieinwazyjna i nie wymagała wyłączenia badanej sieci przeciwpożarowej z użytku.

Po zbadaniu całej sieci okazało się, że pomiar geofonem dał na tyle jednoznaczne wyniki, że nie było konieczności dalszej diagnostyki wycieku metodą gazu znacznikowego.

Odkrywka terenu we wskazanym miejscu jednoznacznie potwierdziła prawidłowe wykonanie procesu poszukiwania wycieku wody.

 

Szczecin exeter park szukanie wycieku wody Szczecin Exeter Park geofon

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Badanie dotyczyło lokalizacji uszkodzenia instalacji wody zimnej w nowym  budynku Akademi Rolniczej w Krakowie.

Ze względu na stopień rozbudowania instalacji w pomieszczeniu, z kilkudziesięcioma punktami wodnymi, wykonywanie losowych odkrywek nie wchodziło w grę. 

Badanie przeprowadzono przy zastosowaniu kilku metod pomiarowych, począwszy od wilgotnościomierza, a skończywszy na metodzie gazu znacznikowego. 

Diagnostyka wycieku pozwoliła na zlokalizowanie dwóch uszkodzeń instalacji wodnych, które wystepowały w podejściach ściennych instalacji do punktów poboru wody.

wyciek wody Kraków lokalizacja wycieku gazem znacznikowym lokalizacja wycieku z instalacji

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

Usługa dotyczyła lokalizacji uszkodzenia dachu płaskiego budynku biurowego w Katowicach. W celu uzyskania miarodajnych warunków pomiaru  i póżniejszej naprawy dachu odwróconego, konieczne było zdjęcie warstwy balastowej oraz izolacyjnej dachu. Badanie postanowiono wykonać przy wykorzystaniu metody dymowej. Za pomoca zainstalowanego kominka wentylacyjnego, pod warstwę membrany EPDM tłoczony był dym pod ciśnieniem przy wykorzystaniu autorskiej zadymiarki.
Zadymiarka ta została specjalnie zbudowana do trudnych pomiarów, gdzie konieczna jest ciągła produkcja dymu i jego tłoczenie pod dużym ciśnieniem. Na poniższym filmiku można zaobserwować, że zadymiarka jest w stanie wytworzyć poduszkę powietrzną/dymową pod znaczną powierzchnią membrany, co umożliwia dokładną penetrację dymu i lokalizację nawet drobnych nieszczelności.
O ile w tym konkretnym przypadku główna nieszczelność dachu została zlokalizowana jeszcze przed właczeniem urządzenia, to jednak przeprowadzone badanie pozwoliło wskazać kilka innych newralgicznych punktów zagrożonych  występowaniem przecieków w rejonie otworów technologicznych konstrukcji stalowej oraz wywinięć obróbki blacharskiej.

badanie dachu płaskiego katowice badanie dachu badanie dachu metodą dymową

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

Zlecenie to obejmowało poszukiwanie wielu uszkodzeń instalacji wodociagowej na terenie rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Olkuszu, w województwie małopolskim.

Niektóre z lokalizowanych wycieków wody związane były z ewidentnymi uszkodzeniami rurociągu przez ciężki sprzęt innych firm pracujących obok rurociagu, jednakże zlokalizowano również wiele nietypowych wad na zgrzewach doczołowych rurociągu PEHD.

O ile zazwyczaj zgrzewy doczołowe nie są brane pod uwagę jako potencjalne źródło wycieku wody ze względu na ich olbrzymią wytrzymałość , o tyle w tym przypadku dochodziło do ich sukcesywanego rozszczelniania w trakcie kolejnych prób ciśnieniowych.

Po zlokalizowaniu pierwszych wycieków wody i ich naprawie, instalacja początkowo przechodziła próbę szczelności, ale w trakcie kolejnych godzin próby ciśnieniowej ulegała rozszczelnieniu. 

Taki proces pojawił się kilkukrotnie, za każdym razem udawało się sprawnie zlokalizować wyciek metodą gazową lub elektroakustyczną, po czym instalacja była naprawiana przez wykonawcę, a kolejnego dnia rozszczelniał się inny odcinek instalacji.

Ze względu na wątpiwości co do przebiegu niektórych odcinków instalacji, dokonano trasowania przebiegu instalacji z wykorzystaniem włókna przewodzącego oraz zestawu generator sygnalu / lokalizator infrastruktury podziemnej.

Podczas jednego z pomiarów metodą gazu znacznikowego udało się zlokalizować jeden z najmniejszych wycieków jakie kiedykolwiek były badane w trakcie wieloletniej pracy.

Po odkoopaniu wskazanego miejsca wyciek ten był widoczny i słyszalny dopiero po zapianowaniu połaczenia, a i wówczas "bąbelki" były bardzo nieliczne - jak na instalację znajdującą się 1.5m pod ziemią był to rewelacyjny rezultat.

oczyszczalnia Olkusz usługa lokalizacji wycieku Oczyszczalnia Olkusz odkopywanie nieszczelnosci oczyszczalnia olkusz instalacja przemysłowa szukanie wycieku Oczyszczalnia Olkusz lokalizacja wycieku 

oczyszczalnia Olkusz poszukiwanie wycieku wodyoczyszczalnia olkusz usługi inżynieryjskie oczyszczalnia Olkusz szukanie wycieku wody oczyszczalnia wody uszkodzona rura 

diagnostyka wycieku Olkusz lokalizacja nieszczelności połączenia rur Olkusz lozalizacja wycieku wody w Olkuszu

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

Tym razem przedmiotem diagnostyki wycieku był  przyłącz gazowy do nowo wybudowanego budynku wielorodzinnego w Zabrzu, w województwie śląskim.

Wyciek z instalacji został zdiagnozowany podczas weryfikacyjnej próby ciśnieniowej związanej z montażem licznika gazu.

Jak to często bywa, instalacja, która początkowo przeszła próbę powykonawczą, została uszkodzona na etapie dalszych prac budowlanych.

W celu zlokalizowania tego wycieku zastosowano metodę gazu znacznikowego / gazu śladowego.

Proces poszukiwania wycieku rozpoczęto od poszukiwania trasy samego gazociągu w terenie.

Na szczęście nad gazociągiem został prawidłowo położony przewód lokalizacyjny , co umożliwiło podpięcie generatora sygnału pomiarowego.

Następnie wykorzystano lokalizator infrastruktury podziemnej i wykonano trasowanie przebiegu poszukiwanego gazociągu.

W wyniku przeprowadzonych prac zlokalizowano awarię gazociągu w rejonie przejścia materiałowego PE / stal.

 

 

ZAbrze przyłącz gazu Zabrze szukanie nieszczelności Zabrze poszukiwania wycieku metodą gazu znacznikowego

 Zabrze lokalizacja wycieku Zabrze lokalizacja gazem znacznikowym

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

Przedmiotowa diagnostyka wycieku była dość skomplikowana.

Umiarkowana skala wycieku, przy olbrzymiej rozległości badanego układu powodowała ograniczenia w zakresie doboru metody pomiaru.

Ciekawostką przedmiotowej diagnostyki był również fakt, iż zleceniodawca zakładał występowanie wycieku w konkretnej części obiektu, gdzie zaobserwowano wypływ wody na powierzchnię kostki brukowej.

Przeprowadzony osłuch geofonem nie wskazywał na występowanie wycieku w rejonie widocznego wypływu wody, wobec czego postanowiono wykonać dalszy osłuch geofonem całej trasy nad rurociagiem okalającym wszystkie budynki.

Przeprowadzone prace wskazywały na możliwe występowanie dwóch uszkodzeń instalacji, w rejonach zupełnie odbiegających od pierwotnie podejrzewanych.

Po wykonaniu dodatkowych testów weryfikujących podejrzenia co do miejsca występowania wycieku, zalecono wykonanie dwóch odkrywek terenu.

Wykonane prace ziemne potwierdziły występowanie wycieku wody w obu wskazanych rejonach, a pierwotnie zaobserwowany wypływ wody na powierzchnię kostki okazał się spiętrzeniem wód gruntowych związanym z niwelacją terenu.

Panattoni Ruda Śląska lokalizacja wycieku Panattoni Ruda Śląska szukanie wycieku

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

Ta diagnostyka to przykład pozytywnie zlokalizowanego wycieku przy ekstermalnie trudnym zleceniu.

Skala wycieku na poziomie 1-2m3/dobę, a jednocześnie brak możliwości wykonania pomiaru metodą gazową ze względu na odgórne ograniczenia :( .

Jako, iż przypadek wydawał się dość beznadziejny wymagał on bardzo dobrych przygotowań.

Pierwsza diagnostyka dała pewne podejrzenia co do miejsca uszkodzenia, ale jak się okazało wskazany rejon był odkopany tydzień przed diagnostyką i zweryfikowany jako szczelny.

W związku z powyższym postanowiono poczekać na "idealne" warunki pogodowe i ponowiono pomiar geofonem.

Druga diagnostyka i ponowne wskazanie w tym samym, wcześniej odkopanym rejonie - i jak tu przekonać zleceniodawcę, dla którego to wówczas wykonywałem pierwsze zlecenie, że jednak warto ponownie odkopać wskazany rejon, przy całych kosztach związanych z odtwarzaniem kostki, podbudowy, stabilizacji gruntu, gdy pracownicy zarzekają się, że wszystko idelanie sprawdzili ?

Widocznie byłem wystarczająco przekonujący, bo wykonana odkrywka potwierdziła podejrzenia i wykazała drobny wyciek, który został przeoczony podczas prac ziemnych w podmokłym terenie.

Dodatkowo dalsze prace wykazały występowanie jeszcze jednego drobnego wycieku na zasuwie, co równiez zostało potwierdzone wykonaną odkrywką.

 

 

Hillwood Gliwice lokalizacja wycieku Hillwood Gliwice poszukiwanie wycieku wody

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl