Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków znacznie przekracza liczbę dwóch tysięcy, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

Ta zimowa diagnostyka wycieku wody wymagała specyficznych przygotowań ze względu na bardzo niekorzystne warunki pogodowe.

Duży mróż i silne oblodzenie / zaśnieżenie drogi nad rurociągiem wprowadzały znaczne ograniczenia w sposobie wykonywania prac.

Pomiar niestety nie mógł czekać na lepsze warunki pogodowe, gdyż występujący wyciek wody uniemożłiwiał odbiór instalacji i jej przekazanie do użytkowania.

Diagnostyka wykonana z wykorzystaniem metody gazu znacznikowego wykazała występowanie wycieku na kilku siodłach przyłączy do magistrali PEHD, wyprodukowanych przez bardzo uznanego producenta.

O ile diagnostyka wymagała dwukrotnego przyjazdu, to jednak pozwoliła zlokalizować wszystkie występujące wycieki wody z badanej instalacji PE.

zimowa diagnostyka wycieku BrennaBrenna poszukiwanie wycieku wodyBrenna wyciek z wodociągu lokalizacja

 wyciek wody z wodociągu brennawyciek gaz znacznikowy

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

Instalacja ta była przedmiotem pomiaru związanego z lokalizacją dużego wycieku wody.

Wyciek, pomimo dużej skali samego uszkodzenia nie dawal żadnych śladów wypływu wody na powierzchnię gruntu.

Ze względu na dużą skalę poszukiwanego wycieku wody, lokalizację rejonu uszkodzenia postanowiono wykonać z wykorzystaniem metody elektroakustycznej.

Wykonano pomiar geofonem oraz pomiar metodą korelacyjną zarówno z wykorzystaniem hydrofonów jak i klasycznych mikrofonów .

Przeprowadzone prace pozwoliły zlokalizowac wyciek, który okazał się dość specyficzny.

Prace odkrywcze w odległości 50 cm od miejsca wycieku nie dawały żadnych oznak zawilgocenia gruntu, pomimo, że 50 cm dalej występował wyciek o skali kilkudziesięciu metrów sześciennych na dobę!

 

Koszecin awaria sieci wodociągowejKoszecin diagnostyka wyciekukoszecin lokalizacja wycieku

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Kolejna usługa lokalizacji awarii wodociagowej na terenie Krakowa. Proces lokalizacji wycieku wymagał głębszej analizy przebiegu instalacji w terenie gdyż występowały pewne nieścisłości w dostępnej dokumentacji.

W trakcie procesu lokalizacji wycieku wykonano pomiar korelatorem cyfrowym oraz pomiar geofonem.

Wykonane prace diagnostyczne pozwoliły sprawnie zlokalizować wyciek wody.

Odkrywka terenu we wskzanym rejonie potwierdziła poprawność wskazania i pozwoliła sprawnie usunąć awarię. 

Krakow awaria rurociaguKrakow Malopolskie wyciek wody awaria wodociągu

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Przedmiotek poszukiwania wycieku była obwodowa instalacja wodociagowa obsługująca zarówno potrzeby socjalne jak i hydranty PPOŻ.

Dokładne oględziny i wstęna diagnostyka instalacji wykazały, iż poszukiwany wyciek wody znajduje się na zupełnie innym odcinku instalacji aniżeli pierwotnie zakładał zleceniodawca.

Wykonane próby ciśnieniowe instalacji pozoliły jednoznacznie określić część instalacji na której występował wyciek.

W celu lokalizacji wycieku wody, w pierwszej kolejności dokonano pomiaru elektroakustycznego instalacji (pomiar geofonem), ale ze względu na znaczny hałas w rejonie pomiaru, konieczna była dalsza weryfikacja uszkodzenia metodą gazu znacznikowego.

Wykonana diagnostyka pozwoliła określić lokalizację głównego poszukiwanego wycieku, a w trakcie prac pobocznych zlokalizowano również uszkodzenie innego odcinka instalacji, który z założenia nia miał podlegać badaniu.

Zory CH wyciek wodyZory awaria instalacjiZory woj slaskie wyciek wody

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

 

Obiekt ten był już kilkukrotnie badany w związku z okresowymi awariami instalacji przeciwpożarowej. Wyciki wody na tej instalacji są trudne do badania ze względu na olbrzymi zład (duża średnica i długość instalacji ). W zależności od konkretnego przypadku, instalacja była badana korelatorem, geofonem oraz metodą gazu znacznikowego. Ze względu na położenie budynku na piaszczystym gruncie, już sama weryfikacja wskazanego miejsca wycieku była problematyczna, gdyż wyciek o wielkości kilkudziesięciu m3/dobę nie powodował zawilgocenia gruntu 1 m od miejsca występowania awarii. 

 Gdańsk ul Kontenerowa diagnostyka rozległej instalacji PPOŻ na terenie centrum logistycznego Gdańsk ul Kontenerowa lokalizacja wycieku z rozległej instalacji PPOŻ na terenie centrum logistycznego

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Zlecenie dotyczyło lokalizacji awarii instalacji wodociągowej. Cała instalacja była dość rozległa, natomiast badaniu podlegał kilkusetmetrowy odcinek wyizolowany za pomoca dostępnych zasów.

Obiekt był juz wcześniej przebadany przez inną firmę, jednakże ze względu na niepowodzenie tamtego pomiaru, wykonawca zwrócił się z prośbą o lokalizację awarii do firmy Infra Skan.

Po zaznajomieniu się z instalacją i analizą dostenej armatury , wybrano punkt podłączeniowy do instalacji, a samą diagnostykę postanowiono wykonac metodą gazu znacznikowego.

Pomiar zakończył się zlokalizowaniem znacznego uszkodzrnia, które jak się pózniej okazało powstało w miejscu tymczasowego podpięcia wody do kontenerów budowlanych , co nie zostało zinwentaryzowane na dostępnej dokumentacji.
 

wyciek opolelokalizacja wycieku wody Opole opole metoda gazu znacznikowego

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Przedmiotowy zakład przemysłowy był wielokrotnie badany w zwązku z występowaniem licznych awarii i wycieków wody.

Ze względu na specyficzne warunki geologiczne, wycieki nie powodowały wypływu wody na powierzchnię, pomimo, iż największy z badanych wycieków miał skalę 1200 m3 na dobę !!!

Do diagnostyki wykorzystywano metody akustyczne (geofon, korelator), jednakże bardzo silne wibracje od maszyn pracujących w trybie całodobowym 24/7, wielokrotnie wymuszały zakończenie diagnostyki metodą gazową.

Wszystkie wycieki udało się poprawnie zlokalizować, aczkoliwek kilka z nich wymagało pomiaru metodą gazową.

poszukiwanie wycieku na zakładzie przemysłowymlokalizacja wycieku z instalacji PEHD geofonemusługa diagnostyki wycieku z rozbudowanej instalacji przeciwpożarowej

Opisywany obiekt był przedmiotem licznych pomiarów związanych z wystepowaniem wielu awarii i wycieków z instalacji przeciwpożarowej.

Specyfika badanej instalacji i obiektu wymagała zastosowania nieinwazyjnej metody elektroakustycznej do lokalizacji wycieku, ze względu na trudności z wyłączeniem instalacji na potrzeby badania metodą gazu znacznikowego.

Pomiary na tym obiekcie nalezały do jednych z najtrudniejszych, ze względu na fakt, iż instalacja wykonana była z PEHD, rura była dość dużej średnicy (315mm), a do tego ciężko było uzyskać ciszę na obiekcie znajdującym się obok trasy szybkiego ruchu i przy ciągłym ruchu ciężarówek wewnątrz obiektu.

Pomiary geofonem które powinny być wykonane przy idelanych warunkach akustycznych, w wielu przypadkach musiały być wykonane w skrajnie niekorzystnych warunkach (pogodowych i akustycznych), a do tego przeważnie pod presją czekających kilkunastu pracowników ekipy naprawczej i kilku koparek/ładowarek grzejących silnik i czekających na "zielone swiatło" :).

O ile w takich warunkach nie było mowy o 100% pewności co do wskazań, to jednak w każdym z przypadków odkrywka potwierdzała poprawność wskazanej lokalizacji wycieku.

Pomimo opisanych utrudnień większość wycieków zlokalizowano metodą akustyczną, z pojedyńczymi przypadkami gdzie musiano zastosować metodę gazu znacznikowego.

Bielany Wrocławskie - awaria instalacji PPOŻBielany Wrocławskie - wyciek z rury PEHD - uszkodzona elektromufawykrycie wycieku wody z instalacji przeciwpożarowej - geofon

Przedmiotem zlecenia była lokalizacja wycieku wody z wodociągu na terenie zakładu przemysłowego.

Badany odcinek miał przybliżoną długość ok 200m i średicę 150/100 mm.

Lokalizacja dodatkowo była utrudniona faktem, iż rura położona była na głębokości ok 3m i na dużej części przebiegała pod podwójną (nowa na sterej) przemysłową posadzką betonową.

Lokalizację wykonano przy wykorzystaniu geofonu,korelatora oraz metody gazu znacznikowego.

Pomyślna lokalizacja miejsca wycieku poprzedzona została wyznaczeniem przebiegu instalacji w badanym rejonie przy pomocy lokalizatora infrastruktury podziemnej.

wyciek wielun

Badanie dotyczyło lokalizacji wycieku w związku ze znacznymi zniszczeniami w domu jednorodzinnym.

Żródłem wycieku okazała się instalacji ciepłej wody, a sama nieszczelność została wykryta przy pionie zasilającym drugie piętro.

Do wykrycie rejonu uszkodzenia została wykorzystana metoda termowizyjna, oraz metoda gazowa i elektroakustyczna.

wyciek Tarnowskie Gory