Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków znacznie przekracza liczbę dwóch tysięcy, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

Zlecenie to dotyczyło lokalizacji awarii wodociągowej na terenie dużego centrum logistycznego w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim.

Wyciek wody z instalacji przeciwpożarowej jakkolwiek był dość duży , to nie dawał żadnych śladów na powierzchni gruntu.

Jako, iż instalacja była wykonana z tworzywa (PEHD) w celu zlokalizowania wycieku wody głównie brano pod uwagę diagnostykę wycieku metodą gazu znacznikowego / śladowego.

Pomimo powyższego założenia, w pierwszej kolejności postanowiono dokonać wstępnego poszukiwania wycieku przy pomocy metody elektroakustycznej (wykorzystując geofon), gdyż jest to metoda nieinwazyjna i nie wymagała wyłączenia badanej sieci przeciwpożarowej z użytku.

Po zbadaniu całej sieci okazało się, że pomiar geofonem dał na tyle jednoznaczne wyniki, że nie było konieczności dalszej diagnostyki wycieku metodą gazu znacznikowego.

Odkrywka terenu we wskazanym miejscu jednoznacznie potwierdziła prawidłowe wykonanie procesu poszukiwania wycieku wody.

 

Szczecin exeter park szukanie wycieku wodySzczecin Exeter Park geofon

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

Zlecenie to obejmowało poszukiwanie wielu uszkodzeń instalacji wodociagowej na terenie rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Olkuszu, w województwie małopolskim.

Niektóre z lokalizowanych wycieków wody związane były z ewidentnymi uszkodzeniami rurociągu przez ciężki sprzęt innych firm pracujących obok rurociagu, jednakże zlokalizowano również wiele nietypowych wad na zgrzewach doczołowych rurociągu PEHD.

O ile zazwyczaj zgrzewy doczołowe nie są brane pod uwagę jako potencjalne źródło wycieku wody ze względu na ich olbrzymią wytrzymałość , o tyle w tym przypadku dochodziło do ich sukcesywanego rozszczelniania w trakcie kolejnych prób ciśnieniowych.

Po zlokalizowaniu pierwszych wycieków wody i ich naprawie, instalacja początkowo przechodziła próbę szczelności, ale w trakcie kolejnych godzin próby ciśnieniowej ulegała rozszczelnieniu. 

Taki proces pojawił się kilkukrotnie, za każdym razem udawało się sprawnie zlokalizować wyciek metodą gazową lub elektroakustyczną, po czym instalacja była naprawiana przez wykonawcę, a kolejnego dnia rozszczelniał się inny odcinek instalacji.

Ze względu na wątpiwości co do przebiegu niektórych odcinków instalacji, dokonano trasowania przebiegu instalacji z wykorzystaniem włóna przewodzącego oraz zestawu generator sygnalu / lokalizator infrastruktury podziemnej.

Podczas jednego z pomiarów metodą gazu znacznikowego udało się zlokalizować jeden z najmniejszych wycieków jakie kiedykolwiek były badane w trakcie wieloletniej pracy.

Po odkoopaniu wskazanego miejsca wyciek ten był widoczny i słyszalny dopiero po zapianowaniu połaczenia, a i wówczas "bąbelki" były bardzo nieliczne - jak na instalację znajdującą się 1.5m pod ziemią był to rewelacyjny rezultat.

oczyszczalnia Olkusz usługa lokalizacji wyciekuOczyszczalnia Olkusz odkopywanie nieszczelnoscioczyszczalnia olkusz instalacja przemysłowa szukanie wyciekuOczyszczalnia Olkusz lokalizacja wyciekuoczyszczalnia Olkusz poszukiwanie wycieku wodyoczyszczalnia olkusz usługi inżynieryjskieoczyszczalnia Olkusz szukanie wycieku wodyoczyszczalnia wody uszkodzona ruradiagnostyka wycieku Olkuszlokalizacja nieszczelności połączenia rur Olkuszlozalizacja wycieku wody w Olkuszu

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

Tym razem przedmiotem diagnostyki wycieku był  przyłącz gazowy do nowo wybudowanego budynku wielorodzinnego w Zabrzu, w województwie śląskim.

Wyciek z instalacji został zdiagnozowany podczas weryfikacyjnej próby ciśnieniowej związanej z montażem licznika gazu.

Jak to często bywa, instalacja która początkowo przeszła próbę powykonawczą została uszkodzona na etapie dalszych prac budowlanych.

W celu zlokalizowania tego wycieku zastosowano metodę gazu znacznikowego / gazu śladowego.

Proces poszukiwania wycieku rozpoczęto od poszukiwania trasy samego gazociągu w terenie.

Na szczęście nad gazociągiem został prawidłowo położony przewód lokalizacyjny , co umożliwiło podpięcie generatora sygnału pomiarowego.

Następnie wykorzystano lokalizator infrastruktury podziemnej i wykonano trasowanie przebiegu poszukiwanego gazociagu.

W wyniku przeprowadzonych prac zlokalizowano awarię gazociagu w rejonie przejścia materiałowego PE / stal.

 

ZAbrze przyłącz gazuZabrze szukanie nieszczelnościZabrze poszukiwania wycieku metodą gazu znacznikowegoZabrze lokalizacja wyciekuZabrze lokalizacja gazem znacznikowym

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

Przedmiotowa diagnostyka wycieku była dość skomplikowana.

Umiarkowana skala wycieku, przy olbrzymiej rozległości badanego układu powodowała ograniczenia w zakresie doboru metody pomiaru.

Ciekawostką przedmiotowej diagnostyki był również fakt, iż zleceniodawca zakładał występowanie wycieku w konkretnej części obiektu gdzie zaobserwowano wypływ wody na powierzchnię kostki brukowej.

Przeprowadzony osłuch geofonem nie wskazywał na występowanie wycieku w rejonie widocznego wypływu wody, wobec czego postanowiono wykonać dalszy osłuch geofonem całej trasy nad rurociagiem okalającym wszystkie budynki.

Przeprowadzone prace wskazywały na możliwe występowanie dwóch uszkodzeń instalacji, w rejonach zupełnie odbiegających od pierwotnie podejrzewanych.

Po wykonaniu dodatkowych testów weryfikujących podejrzenia co do miejsca występowania wycieku zalecono wykonanie dwóch odkrywek terenu.

Wykonane prace ziemne potwierdziły występowanie wycieku wody w obu wskazanych rejonach, a pierwotnie zaobserwowany wypływ wody na powierzchnię kostki okazał się spiętrzeniem wód gruntowych związanym z niwelacją terenu.

Panattoni Ruda Śląska lokalizacja wyciekuPanattoni Ruda Śląska szukanie wycieku

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

Ta diagnostyka to przykład pozytywnie zlokalizowanego wycieku przy ekstermalnie trudnym zleceniu.

Skala wycieku na poziomie 1-2m3/dobę, a jednocześnie brak możliwości wykonania pomiaru metodą gazową ze względu na odgórne ograniczenia :( .

Jako, iż przypadek wydawał się dość beznadziejny wymagał on bardzo dobrych przygotowań.

Pierwsza diagnostyka dała pewne podejrzenia co do miejsca uszkodzenia, ale jak się okazało wskazany rejon był odkopany tydzień przed diagnostyką i zweryfikowany jako szczelny.

W związku z powyższym postanowiono poczekać na "idealne" warunki pogodowe i ponowiono pomiar geofonem.

Druga diagnostyka i ponowne wskazanie w tym samym, wcześniej odkopanym rejonie - i jak tu przekonać zleceniodawcę, dla którego to wówczas wykonywałem pierwsze zlecenie, że jednak warto ponownie odkopać wskazany rejon, przy całych kosztach związanych z odtwarzaniem kostki, podbudowy, stabilizacji gruntu, gdy pracownicy zarzekają się, że wszystko idelanie sprawdzili ?

Widocznie byłem wystarczająco przekonujący, bo wykonana odkrywka potwierdziła podejrzenia i wykazała drobny wyciek, który został przeoczony podczas prac ziemnych w podmokłym terenie.

Dodatkowo dalsze prace wykazały występowanie jeszcze jednego drobnego wycieku na zasuwie, co równiez zostało potwierdzone wykonaną odkrywką.

 

 

Hillwood Gliwice lokalizacja wyciekuHillwood Gliwice poszukiwanie wycieku wody

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

Lokalizacja wycieków z instalacji gruntowych wymienników ciepła jest zazwyczaj dość utrudniona ze względu na zakres rozbudowania tych instalacji.

W tym konkretnym przypadku zleceniodawca świetnie przygotował instalację do badania, co pozwoliło bardzo sprawnie przeprowadzić proces lokalizacji wycieku ograniczając czas wymagany na wykonanie badania i co za tym idzie ograniczająć koszt diagnostyki.

Jak to często bywa, zlokalizowany wyciek związany byl z mechanicznym uszkodzeniem rury przez inną firmę, na odcinku pomiędzy dolnym źródłem a kolektorem zbiorczym.

Proces poszukiwania wycieku wykonano z wykorzystaniem metody gazu znacznikowego.

 

poszukiwanie wycieku RzeszówRzeszów metoda gazu znacznikowegowyciek wody lokalizacja Rzeszów

 Rzeszów wykrywanie nieszczelności

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

Obiekt ten podlegał kilku pomiarom na przestrzeni ostatnich lat w związku z występującymi okresowymi wyciekami wody z instalacji przeciwpożarowej.

Badane wycieki były zazwyczaj na tyle małe, że wymuszały zastosowanie metody gazu znacznikowego / gazu śladowego.

Odpowiednio wykonane przygotowania pozwałały każdorazowo zlokalizować wyciek, nawet w przypadkach które początkowo wydawały się bardzo trudne.

Poszukiwane awarie występowały na różnych elemenatch rurociagu począwszy od zasuw, trójników, złącz R-K, a na zgrzewie elektrooporowym kończąc.

 

Ursus Warszawa awaria wodociąguUrsus Warszawa poszukiwanie wycieku wodyUrsus Warszawa szukanie wycieku

 Ursus gaz znacznikowy lokaliacja wycieku Warszawa

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

Ta zimowa diagnostyka wycieku wody wymagała specyficznych przygotowań ze względu na bardzo niekorzystne warunki pogodowe.

Duży mróż i silne oblodzenie / zaśnieżenie drogi nad rurociągiem wprowadzały znaczne ograniczenia w sposobie wykonywania prac.

Pomiar niestety nie mógł czekać na lepsze warunki pogodowe, gdyż występujący wyciek wody uniemożłiwiał odbiór instalacji i jej przekazanie do użytkowania.

Diagnostyka wykonana z wykorzystaniem metody gazu znacznikowego wykazała występowanie wycieku na kilku siodłach przyłączy do magistrali PEHD, wyprodukowanych przez bardzo uznanego producenta.

O ile diagnostyka wymagała dwukrotnego przyjazdu, to jednak pozwoliła zlokalizować wszystkie występujące wycieki wody z badanej instalacji PE.

zimowa diagnostyka wycieku BrennaBrenna poszukiwanie wycieku wodyBrenna wyciek z wodociągu lokalizacja

 wyciek wody z wodociągu brennawyciek gaz znacznikowy

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

Instalacja ta była przedmiotem pomiaru związanego z lokalizacją dużego wycieku wody.

Wyciek, pomimo dużej skali samego uszkodzenia nie dawal żadnych śladów wypływu wody na powierzchnię gruntu.

Ze względu na dużą skalę poszukiwanego wycieku wody, lokalizację rejonu uszkodzenia postanowiono wykonać z wykorzystaniem metody elektroakustycznej.

Wykonano pomiar geofonem oraz pomiar metodą korelacyjną zarówno z wykorzystaniem hydrofonów jak i klasycznych mikrofonów .

Przeprowadzone prace pozwoliły zlokalizowac wyciek, który okazał się dość specyficzny.

Prace odkrywcze w odległości 50 cm od miejsca wycieku nie dawały żadnych oznak zawilgocenia gruntu, pomimo, że 50 cm dalej występował wyciek o skali kilkudziesięciu metrów sześciennych na dobę!

 

Koszecin awaria sieci wodociągowejKoszecin diagnostyka wyciekukoszecin lokalizacja wycieku

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Kolejna usługa lokalizacji awarii wodociagowej na terenie Krakowa. Proces lokalizacji wycieku wymagał głębszej analizy przebiegu instalacji w terenie gdyż występowały pewne nieścisłości w dostępnej dokumentacji.

W trakcie procesu lokalizacji wycieku wykonano pomiar korelatorem cyfrowym oraz pomiar geofonem.

Wykonane prace diagnostyczne pozwoliły sprawnie zlokalizować wyciek wody.

Odkrywka terenu we wskzanym rejonie potwierdziła poprawność wskazania i pozwoliła sprawnie usunąć awarię. 

Krakow awaria rurociaguKrakow Malopolskie wyciek wody awaria wodociągu

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl