Wybrane realizacje związane z lokalizacją wycieków 

 

Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków zbliża się obecnie do tysiąca, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

 

wyciek wielun

 

Wieluń – Wykrycie wycieku z wodociągu

 

Przedmiotem zlecenia była lokalizacja wycieku wody z wodociągu na terenie zakładu przemysłowego.

Badany odcinek miał przybliżoną długość ok 200m i średicę 150/100 mm.

Lokalizacja dodatkowo była utrudniona faktem, iż rura położona była na głębokości ok 3m i na dużej części przebiegała pod podwójną (nowa na sterej) przemysłową posadzką betonową.

Lokalizację wykonano przy wykorzystaniu geofonu,korelatora oraz metody gazu znacznikowego.

Pomyślna lokalizacja miejsca wycieku poprzedzona została wyznaczeniem przebiegu instalacji w badanym rejonie przy pomocy lokalizatora infrastruktury podziemnej.

wyciek Tarnowskie Gory

 

Tarnowskie Góry – lokalizacja wycieku z instalacji CWU

Badanie dotyczyło lokalizacji wycieku w związku ze znacznymi zniszczeniami w domu jednorodzinnym.

Żródłem wycieku okazała się instalacji ciepłej wody, a sama nieszczelność została wykryta przy pionie zasilającym drugie piętro.

Do wykrycie rejonu uszkodzenia została wykorzystana metoda termowizyjna, oraz metoda gazowa i elektroakustyczna.

 wyciek wody sieci CWU i CO

 

Mysłowice – wielokrotna lokalizacja uszkodzeń sieci zasilającej szereg bloków wielorodzinnych

Pomiary wykonywane były w związku z częsymi awariami magistrali na terenie osiedla.

Pomiary, w zalezności od rodzaju badanego uszkodzenia, wykonywano metodą korelacyjną, elektroakustyczną oraz termowizyjną. 

Szpital - detekcja wycieku

 

Piekary Śląskie – detekcja wycieku z instalacji CWU na terenie szpitala

 

Przedmiotem zlecenia była lokalizacja wycieku z instalacji ciepłej wody na terenie szpitala.

Wyciek nie dawał żadnych oznak na poziomie gruntu - jedyną wskazówką był nieuzasadniony wzrost zużycia ciepłej wody.

Wyciek został wykryty metodą korelacyjną, ale sam pomiar był rzadkim przypadkiem, gdzie udało się również wykorzystać metodę termowizyjną do diagnostyki instalacji położonej głęboko w gruncie (termowizja zazwyczaj pozwla badać jedynie "płytkie" wycieki).

wyciek kanalizacja

 

Żywiec – wykrycie wycieku z kanalizacji

Pomiar dotyczył identyfikacji zródła wycieku oraz jego lokalizacji. Oznaki wycieku były dość nietypowe, gdyż woda wydobywała się min. przez włącznik światła na klatce schodowej pietro poniżej badanego mieszkania.

Żródło wycieku zostało zawężone do instalacji kanalizacyjnej, a po podjęciu odpowiednich czynności przygotowawczych dokonano dokładnej lokalizacji nieszczelności kamerą termowizyjną.

 wyciek PE korelacja hydrofony

 

Piwniczna Zdrój – pomiar korelacyjny z wykorzystaniem hydrofonów

W celu wykrycia miejsca uszkodzenia wodociągu dokonano pomiaru korelacyjnego z wykorzystaniem hydrofonów, co pozwoliło na nasłuchiwanie szumu wycieku bezpośrednio ze słupa wody. Pomiar ze względu na dużą odległość (220m) pomiędzy punktami osłuchowymi na instalacji wykonanej z PE, oraz fakt iż instalacjia znajdowała się pod uczęszczaną drogą, był mocno utrudniony, jednakże pozwolił znacząco zawężić miejsce uszkodzenia instalacji wodociągowej.

Lokalizacja przecieku - Bar i Restauracja Krakow

 

Kraków – Lokalizacja wycieku z instalacji zimnej wody

 

Lokalizacja dotyczyła wycieku zimnej wody bez żadnych objawów zniszczenia, na terenie baru/restauracji położonego w rejonie Rynku Głównego w Krakowie.

Zadanie było utrudnione faktem, iż badanie dotyczyło znacznego obszaru (wiele pomieszczeń na różnych poziomach) przy całkowitym braku informacji dotyczących przebiegu instalacji i liczby odgałęzień.

W celu wykrycia wycieku wykorzystano lokalizator rur z generatorem sygnału pomiarowego, metodę gazową oraz pomiar elektroakustyczny z wykorzystaniem geofonu.

Wyciek Swidnica

 

Świdnica - detekcja wycieku z instalacji wodociągowej zasilającej dyskont spożywczy

Przedmiotem zlecenia było wykrycie wycieku wody z instalacji wodociągowej zasilającej sklep " Biedronka" w związku z bardzo zawyżonymi rachunkami za wodę. Pomiarowi podegała instalacja zewnętrzna jak również wewnętrzna instalacja hydrantowa budynku.

Do wykrycia wycieku wykorzystano metodę elektroakustyczną jak również pomiar z wykorzystaniem gazu obojętnego.

wyciek Walcownia

 

Czechowice Dziedzice – lokalizacja wycieku z instalacji wodociągowej na terenie walcowni

Zlecenie dotyczyło diagnostyki instalacji wodociągowej w celu lokalizacji jej nieszczelności. Wyciek wody nie dawał żadnych oznak na poziomie gruntu pomimo dużej ilości traconej wody.

Po przeprowadzonej diagnostyce całej instalacji, dokonano dokładnej lokalizacji żródła wycieku.

W celu wykrycia nieszczelności wykonano osłuch instalacji geofonem jak również przeprowadzono pomiar korelatorem.

 Wyciek sieci PPOZ Gdansk

 

Gdańsk - diagnostyka instalacji PPOŻ dużego centrum logistycznego

 

Zlecenie dotyczyło wykrycia miejsca uszkodzenia nowej, rozległej (ok 900 m) instalacji przeciwpożarowej, na rurze PEHD 315 w związku ze spadkami ciśnienia w trakcie prób odbiorowych. Obiekt ten był badany dwukrotnie w związku z dwiema niezależnymi awariami.

Pierwszy pomiar wykonano z wykorzystaniem geofonu, natomiast drugi wyciek, ze względu na znaczny hałas od występującego wiatru, wykonano z wykorzystaniem metody gazowej.

wyciek dach plaski

 

Chorzów – lokalizacja przecieku na dachu o niewielkim nachyleniu.

Badaniu podlegał dach o niewielkim nachyleniu pokryty natryskową izolacją polimocznikową.

W rejonie prawdopodobnego przecieku zlokalizowano przy pomocy kamery termowizyjnej zalegającą wilgoć pod warstwą izolacji, a dzięki dalszemu badaniu metodą gazową dokonano lokalizacji żródła infiltracji wody opadowej.

wyciek Hotel Europejski

 

Lokalizacja wycieku CO – Hotel, Kraków

Poszukiwanie wycieku z instalacji CO na terenie Hotelu Europejskiego w Krakowie, bez żadnych oznak zniszczenia, oraz przy braku kompletnych planów dotyczących przebiegu instalacji.

Ze względu na brak dokumentacji, oraz konieczność przebadania kilku budynków, wykrycie wycieku było dużym wyzwaniem, jednakże zakończyło się pełnym sukcesem.

wyciek wody Czestochowa

 

Częstochowa – Lokalizacja wycieku z instalacji CWU na terenie przychodni zdrowia

 

Badanie dotyczyło lokalizacji wycieku z instalacji ciepłej wody w podłodze na kondygnacji parterowej.

Ze względu na mały rozmiar wycieku oraz ułożenie rur pod warstwą izolacji, pomiar kamerą termowizyjną nie pozwalał na zlokalizowanie wycieku - do lokalizacji wykorzystano bardziej zawansowane metody pomiarowe.

Lokalizacja wycieku Hotel Krakow

 

Kraków – wykrycie wycieku z instalacji CO na terenie hotelu w Krakowie

 

Lokalizacja wycieku z instalacji CO na terenie Hotelu. Nagła awaria wywołała drobne zniszczenia w obiekcie, jednakże ze względu na zniszczenia w kilku miejscach na różnych poziomach zleceniodawca nie mógł zlokalizować wycieku w klasyczny sposób. Dokonana lokalizacja umożłiwiła szybką naprawę w związku z zbliżającym się sezonem grzewczym.

 

Myślenice – lokalizacja wycieku wody z wodociągu zasilającego szereg domów

 

 

Badanie dotyczyło lokalizacji wycieku z około 80-100 metrowego odcinka rury o rozmiarze 2” zasilającej szereg domów. Rura przebiegała przez górzysty, zalesiony teren przy jednoczesnym braku dokumentacji projektowej dotyczącej jej lokalizacji. Badanie rozpoczęto od zlokalizowania trasy rurociągu, a wykrytą nieszczelnością okazało się rozszczelnione połączenie gwintowanej mufy.

 

Detekcja wycieku - Rzeszow

 

Rzeszów – detekcja przecieku z instalacji glikolowego wymiennika ciepła/chłodu

 

Badanie dotyczyło lokalizacji wycieku glikolu z instalacji GWC o długości około 200m położonej 2 m pod poziomem gruntu. Ze względu na specyfikę rozłożenia instalacji na bardzo dużej powierzchni, pomiar był mocno utrudniony, jednakże pomimo trudności zakończył się sukcesem.

Wyciek Katowice

 

Lokalizacja wycieku CO – Szpital, Katowice

Lokalizacja wycieku z instalacji CO na terenie szpiatala w Katowicach. W trakcie procesu poszukiwania nieszczelności dokonano osłuchu geofonem całej instalacji, a następnie we wstępnie zawężonym rejonie zlokalizowano źródło wycieku metodą termowizyjną.  

Wyciek wody Szolsza

 

Detekcja przecieku wody - Szołsza woj. Śląskie

 

Przedmiotem zlecenia była lokalizacja wycieku wody w domu jednorodzinnym. Wyciek był nieznaczny, a po wykonaniu odkrywki we wskazanym miejscu wielkość wycieku określono na poziomie jednej kropli wody na ok 3 sekundy.

Wyciek Hotel Demel

 

Wykrycie miejsca uszkodzenia instalacji wodociągowej zasilającej Hotel w Krakowie 

Badanie dotyczyło wykrycia miejsca nieszczelności wodociągu w związku z zawyżonymi rachunkami. Badanie było utrudnione ze względu na fakt, iż instalacja była wykonana z PVC, co znacząco utrudnia zastosowanie metod nasłuchowych. Badanie zakończyło się zlokalizowaniem uszkodzenia w bliskiej odległości od studni wodomierzowej.

 

Termowizyjna lokalizacja wycieku - Kraków

 

 

Celem badania była lokalizacja miejsca wycieku z instalacji ciepłej wody.

Badanie wykazało miejsce prawdopodobnego wycieku, a badany obszar został również zbadany pojemnościowym miernikiem wilgotności materiałów budowlanych w celu weryfikacji stopnia zawilgocenia podłogi. Późniejsza odkrywka potwierdziła miejsce występowania wycieku.

lokalizacja wycieku wody Poronin

 

Lokalizacja wycieku – Zakopane

 

Badanie dotyczyło wycieku w instalacji zimnej wody wewnątrz domu.

Podczas badania dokonano lokalizacji przebiegu rurociągu przy pomocy lokalizatora z generatorem sygnału, a do wykrycia nieszczelnosci zastosowano metodę akustyczną oraz badanie gazem obojętnym.

Zlokalizowana nieszczelność była położona około 1m poniżej podłogi.

wyciek krakow endoskop

 

Kraków – Detekcja wycieku z instalacj kanalizacyjnej

 

 

Przedmiotem zlecenia była weryfikacja tezy, czy pojawiająca się na niższej kondygnacji wilgoć jest związana z wcześniej naprawioną instalacją kanalizacyjną.

Badanie wykonano przy pomocy endoskopu, a wykonany filmik można zobaczyć uruchamiając poniższy odnośnik :

 

Endoskopowa weryfikacja wycieku z kanalizacji

Wyciek - Klub Sportowy Krakow

 

Kraków – Lokalizacja wycieku z instalacji zimnej wody na terenie ośrodka sportowego

 

Lokalizacja wycieku z przyłącza wodociagowego na terenie ośrodka sportowego w Krakowie. Ze względu na znaczne ubytki wody występująca awaria utrudniała normalne funkcjonowanie ośrodka.

W pierwszym etapie prac konieczne było trasowanie przebiegu instalacji, a następnie dokonano diagnostyki całej wytrasowanej instalacji i wskazano miejsce uszkodzenia wodociągu.

Detekcja wycieku Brenna

 

Brenna – Lokalizacja wycieku z instalacji CO zasilającej zespół domków kempingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego.

 

Lokalizacja wycieku z instalacji centralnego ogrzewania zasilającej szereg domków kempingowych. Wykrycie wycieku było utrudnione, gdyż instalacja była położona w podziemnym, zaizolowanym kanale betonowym.

Na podstawie przeprowadzonych różnymi metodami pomiarów, zlokalizowano uszkodzenie instalacji.

 

 

Lokalizacja wycieku CO – Tomaszów Mazowiecki

 

 

Inspekcja dotyczyła wycieku z instalacji CO bez widocznych śladów wilgoci (wyciek do gruntu z głęboko posadowionej instalacji). Lokalizacji dokonano za pomocą lokalizatora infrastruktury podziemnej oraz kamery termowizyjnej. Ponieważ kilka miejsc wykazywało nietypowy rozkład temperatury, dodatkowo dokonano nasłuchu elektroakustycznego w celu zawężenia miejsca występowania wycieku

Wyciek spluczka podtynkowa Geberit

 

Lokalizacja wycieku wody zimnej - Zagłębie Dąbrowskie

Zlecenie dotyczyło nietypowej sytuacji, gdyż znaczny wyciek (ok 10-20m3 / miesiąc) nie dawał żadnych oznak zniszczenia w domu jednorodzinnym. Wyciek został zlokalizowany na przyłaczu wody do spłuczki pod tynkowej.

 

Lokalizacja wycieku CWU – Trzebinia

 

 

Lokalizacja dotyczyła wycieku z instalacji ciepłej wody. Jako, że wynik inspekcji termowizyjnej był dość jednoznaczny proces lokalizacji ograniczono do pomiaru kamerą termowizyjną. Odkrywka wykonana przez zleceniodawcę potwierdziła źródło wycieku w odległości kilku cm od wskazanego miejsca.

Wyciek wody Krakow

 

Lokalizacja wycieku zimnej wody - Kraków

 

Celem badania była lokalizacja wycieku prowadzącego do zniszczeń w luksusowym apartamencie. Zdiagnozowana awaria dotyczyła instalacji zimnej wody. Miejsce uszkodzenia zostało potwierdzone przez pomiar kamerą termowizyjną po drobnej modyfikacji sieci zasilającej zimną wodę.

 

Lokalizacja wycieku CWU – Ruda Śląska

 

 

Lokalizacja dotyczyła wycieku z instalacji CWU. Uszkodzenie w rejonie pionu instalacji zostało zlokalizowane przy pomocy kamery termowizyjnej.