Celem badania termowizyjnego była jakościowa analiza stanu zaizolowania nowo wybudowanego domu jednorodzinnego. Podczas badania zarejestrowano różne wady związane z wadliwie zamocowaną stolarką okienną, wady jakościowe samej stolarki oraz inne miejsca gdzie występował brak ciągłości izolacji termicznej. Na podstawie sporządzonego raportu zleceniodawca postanowił żądać naprawy wykazanych wad przez dewelopera. Wyniki raportu pozwoliły na skuteczne wyegzekwowanie naprawy wadliwych miejsc.

Inspspekcja termowizyjna Kraków