Celem badania była analiza stanu termoizolacji domu. W wyniku przeprowadzonego pomiaru zauważono straty ciepła związane z brakiem izolacji ściany fundamentowej, widoczne w postaci liniowego mostku termicznego na obwodzie przyziemia domu. Badanie wykazało również odwrócony ciąg wentylacji grawitacyjnej, wady uszczelek drzwiowych, wychłodzenie ściany łazienki przez nieodpowiednio zamurowany kanał wentylacyjny oraz niejednorodność izolacji w wybranych punktach poddasza. Inwestor postanowił uzupełnić izolację przyziemia i naprawić uszczelki drzwiowe. Dodatkowo podczas badania sprawdzono jaki stopień rozszczelnienia okien przywróci prawidłowy ciąg wentylacji wywiewnej.

Kamera termowizyjna Trzebinia