Celem badania była analiza stanu termoizolacji domu. Badanie wykazało liczne wady izolacji na wszystkich elewacjach. Wady były związane z wybraną technologią budowy oraz wadami wykonawczymi. Dodatkowo wykazano miejsca rozszczelnienia okien i drzwi. W celu ograniczenia strat ciepła zalecono naprawę wybranych uszczelek, regulacje zawiasów, zaślepienie/ocieplenie wnęki nad przedsionkiem prowadzącym do drzwi ogrodowych oraz docieplenie elewacji.

Badanie termowizyjne Chrzanow