Przedmiotem badania był niedawno wybudowany dom jednorodzinny. Celem badania była weryfikacja jakości robót montażowych / dociepleniowych oraz detekacja podejrzewanych wad izolacji poddasza. Badanie wykazało liczne wady izolacji połaci dachowej oraz lokalne problemy z osadzeniem oraz szczelnośćią stolarki okiennej . Sporządzony raport był podstawą do negocjacji z wykonawcą robót budowlanych.

Kamera termowizyjna-Dabrowa Gornicza