Badanie wykonano na zlecenie jednej z krakowskich wspólnot mieszkaniowych w związku z podejrzewaniem występowania wad budowlanych  w nowo wbudowanym budynku. Badanie wykazało występowanie znacznego liniowego mostka termicznego na elewacji budynku oraz innych wad izolacji, które prowadziły do wychłodzenia przyziemia i naroży w lokalu, a w konsekwencji do wykraplania się wilgoci z powietrza i rozwoju pleśni/ grzybów. Wykazano również wady stolarki okiennej prowadzące do ponadnormatywnego wychłodzenia ościeży i prowadzące w rezultacie do wykraplania się wilgoci oraz rozwoju pleśni i grzybów.

krakow-termowizja