Czym jest termowizja?
Jaka jest historia rozwoju tej dziedziny nauki i techniki?

 

Termowizja jest to dziedzina nauki zajmująca się detekcją, rejestracją, przetwarzaniem oraz wizualizacją promieniowania podczerwonego.

Po uwzględnieniu różnorodnych parametrów dotyczących badanego obiektu i warunków przeprowadzenia pomiaru kamera termowizyjna ukazuje zarejestrowane promieniowanie podczerwone w postaci tzw termogramu, czyli obrazu ukazującego rozkład temperatury na powierzchni badanego obiektu.

Promieniowanie podczerwone jest emitowane przez każdy obiekt o temperaturze wyższej od tzw. zera absolutnego, które wynosi -273.150C.

Promieniowanie podczerwone zostało zarejestrowane po raz pierwszy 11 lutego 1800r. przez Sir Wiliama Herschela (angielskiego astronoma, urodzonego w Niemczech), podczas gdy eksperymentował on z różnym kolorami filtrów optycznych do obserwacji astronomicznych. Zaobserwowany przez niego wzrost temperatury podczas obserwacji astronomicznych z wykorzystaniem czerwonego filtru wraz z dalszymi eksperymentami pozwoliły mu wysunąć wnioski, iż widmo promieniowania słonecznego jest szersze niż widmo widziane gołym okiem, oraz iż obszar widocznej czerwieni przylega do obszaru niewidzialnego promieniowania, które wiele lat później zaczęto określać jako podczerwone.

Szybki rozwój termowizji, tak jak i wielu innych dziedzin nauki/ techniki był ściśle powiązany z wykorzystaniem jej do działań wojennych. Już podczas I Wojny Światowej prowadzono zaawansowane badania związane z wykrywaniem ludzi, samolotów, statków, itd. Dzięki potężnym możliwościom jakie termowizja wnosiła do oręża armii technologia ta szybko ewoluowała, jednocześnie wiele wyników badań zostało utajnionych. Dla zastosowań cywilnych urządzenia termowizyjne stały się dostępne dopiero w drugiej połowie lat 50-tych XX wieku. Od tego czasu dokładność samych kamer, jak i zakres wykorzystania kamer termowizyjnych do różnych zastosowań ciągle się zwiększa.

W chwili obecnej badania termowizyjne mają najczęstsze zastosowanie w następujących dziedzinach :

Działania militarne; Ratownictwo; Ochrona (ochrona granic, alarmy, itd.); Badania przyrodnicze; Badania naukowe i wspomaganie projektowania; Medycyna, Budownictwo; Szeroko rozumiany przemysł i energetyka.